R.KRASNODĘBSKA (RK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     3d e_wczesnoszk 113
3d e_wczesnoszk 113
3d e_wczesnoszk 113
2 8:55- 9:40     3d e_wczesnoszk 113
3d e_wczesnoszk 113
3d e_wczesnoszk 113
3 9:50-10:35     3d e_wczesnoszk 113
  3d e_wczesnoszk 113
4 10:45-11:30   3d zaj_komputer 210
3d e_wczesnoszk 113
3d e_wczesnoszk 113
3d e_wczesnoszk 113
5 11:50-12:35 3d wf sgk
3d e_wczesnoszk 113
3d wf k
3d wf SG2
 
6 12:55-13:40   3d e_wczesnoszk 113
     
7 13:55-14:40 3d e_wczesnoszk 113
    św_ter.  
8 14:50-15:35 3d e_wczesnoszk 113
    św_ter.  
Drukuj plan
wygenerowano 24.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum