"Uczyć się, ale jak?" - projekt dla klas V i VI

kapital ludzki qzmianom

linia pomarancz

 

 W styczniu 2012 r. rozpoczęła się druga edycja projektu „Uczyć się, ale jak?”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych spowodowanych różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym wśród uczniów. Działaniami w projekcie zostały objęte Szkoły Podstawowe nr 1, nr 5 i nr 6 w Mińsku Mazowieckim, a także Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie.

 

Projekt zakłada następujące działania:

    • warsztaty nt. efektywnego uczenia się (420 uczniów i uczennic, 15 godzin warsztatów)
    • korepetycje z wybranych przedmiotów (45 uczniów i uczennic, 15 godzin indywidualnych korepetycji)
    • szkolenie z metod aktywnych w nauczaniu (24 nauczycieli i nauczycielek, 16 godzin)
    • indywidualna terapii logopedyczna (31 wychowanków z SOW, 10 godzin indywidualnej terapii)
    • szkolenie z alternatywnych metod komunikacji i rozwoju umiejętności społecznych (12 wychowawców SOW, 16 godzin).

Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium dla przedstawicieli i pracowników oświaty nt. rezultatów projektu – podjęta zostanie dyskusja nt. kontynuacji działań wspierających uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

 

Warsztaty pt. „Żeby się chciało, gdy się nie chce”, „Jak się uczyć” czy „Triki-Mnemotechniki” odbyły się w SP nr 5 – przeprowadzono 120 godzin zajęć dla 81 uczniów. Uczestnicy rozwijali na zajęciach umiejętność motywowania się do nauki oraz wiedzę na temat uczenia się i zapamiętywania. Obecnie trwają zajęcia dla uczniów ze SP nr 6.

 

Partnerami w projekcie są:

- Miasto Mińsk Mazowiecki

- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu www.jaksieuczyc.org

Zajęcia z projektu były prowadzone w latach 2012/2013.

DSC 0062 DSC 0065 DSC 0059 2013-03-25 282 2013-03-25 284 2013-03-25 289 2013-03-25 298 2013-03-25 293 2013-03-25 303 2013-03-25 307 2013-03-25 312 2013-03-25 316

linia pomarancz