PROJEKT EDUKACYJNY „AKTUALNY OBRAZ NIEMCA OCZAMI MŁODZIEŻY POWIATU MIŃSKIEGO”

logo6Na początku roku szkolnego 2018/19 grupa uczniów klasy VIIIa Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim w składzie Magda Matzanke, Jakub Jarzębski, Filip Kucharski, Artur Grzywanowski i Bartek Łukaszewski pod opieką pani Moniki Pszonki – nauczycielki języka niemieckiego założyła Koło języka niemieckiego. Spotykaliśmy się dwa razy w miesiącu i pracowaliśmy metodą projektu. Celem pracy było zbadanie aktualnego nastawienia młodych ludzi z powiatu mińskiego do współczesnego rówieśnika z Niemiec.

Zależało nam, aby sprawdzić, czy aktualne postrzeganie Niemców jest nacechowane stereotypami i przemawia przez nie gorycz historii. W tym celu stworzyliśmy ankietę, którą wypełniło łącznie 142 uczniów z powiatu mińskiego z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące w Mrozach, Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych, Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, Gimnazjum w Kałuszynie, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że zdecydowana większość uczniów – aż 94 (co daje 66 %) - buduje swoją opinię na temat Niemców na podstawie internetu, następnie szkoły – 73 % i telewizji - 28%. Pojedyncze osoby kształtowały swoje zdanie w oparciu o opinie rodziny i znajomych.

Według badanej grupy polskiej młodzieży typowy współczesny Niemiec jest przede wszystkim pracowity. Kolejno wskazane cechy to zdyscyplinowanie (41 osób – 29%), życzliwość (34 osoby – 24%) oraz gościnność (39 osób – 27%). Ankietowani zaznaczali często również szczerość, punktualność czy bezkompromisowość, a sporadycznie wybrali lenistwo i religijność, jako bliski Niemcom przymiot. Co ciekawe, aż 25 osób (18%) zaznaczyło jako kolejną cechę skłonność do oszustw.

Mocne strony Niemców to według ankietowanych przede wszystkim gospodarka (55%), technologia (50%) oraz autostrady (37%). Za słabość narodu poczytywali ankietowani nieatrakcyjność płci pięknej (43%), poza tym brak spontaniczności (32%) oraz ksenofobia (20%). Pojedynczy uczniowie zaznaczyli, że wśród negatywów należy wspomnieć o maskowaniu historii oraz poczuciu wyższości społeczności niemieckiej.

Na bardzo trudne pytanie dotyczące kształtowania polsko-niemieckich relacji przez pryzmat historii 18 osób (13%) na 142 badane odpowiedziało twierdząco. Swoją opinię popierali stwierdzeniami, że „młody Niemiec to pokolenie nazistów, należy ich tępić”, „niech płacą reparacje wojenne”, „to naród który nas zniszczył”. Jednak większość ankietowanych (75 osób – 53%) odpowiedziała, że aktualne relacje młodych ludzi nie powinny być oparte na dramacie historii. Aż 49 osób (35%) stwierdziło, że nie ma zdania, co może świadczyć o wysokim progu skomplikowania poruszanych kwestii.

Meritum ankiety dotyczyło odpowiedzialności za działalność nazistów podczas II wojny światowej. 84 uczniów (59%) odpowiedziało, że współcześni młodzi Niemcy nie powinni odpowiadać za błędy swoich przodków. 23 ankietowanych (16%) stwierdziło, że należy ich obarczyć tą odpowiedzialnością. I tu powtórnie młodzież uzasadniała swoje przekonania pisząc o reparacjach i odpowiedzialności. Aż 35 osób (25%) zaznaczyło, że nie ma zdania.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że polska młodzież ma raczej pozytywne zdanie na temat swoich rówieśników z Niemiec. Uważają w większości, że aktualne polsko-niemieckie relacje nie powinny być kształtowane przez pryzmat historii, aczkolwiek zachowanie niezaprzeczalnych faktów w pamięci może w konsekwencji doprowadzić pośrednio do uniknięcia powtórzenia podobnej tragedii. Reasumując, młodzież powiatu mińskiego stwierdza, że młody Niemiec nie musi poczuwać się do odpowiedzialności za działalność nazistów podczas II wojny światowej, co nie wyklucza mądrej świadomości przeszłości.