NARODOWE CZYTANIE 2019

Akcja społeczna Narodowe Czytanie propaguje znajomość literatury ojczystej. Już od ośmiu lat w pierwszej dekadzie września odczytywane są publicznie fragmenty znanych dzieł polskich twórców. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez prezydenta RP w roku 2012. Do tegorocznej edycji Narodowego Czytania, które odbyło się 7 września 2019 roku, para prezydencka wybrała osiem nowel, których motywem przewodnim jest polskość.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim aktywnie włączyła się do akcji Narodowego Czytania. 7 września 2019 r. uczniowie klas ósmych zgromadzili się w gmachu Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, gdzie czytali fragmenty nowel należące do kanonu naszej literatury. Te miniaturowe dzieła zawierają bogactwo treści i oddziałują na uczucia czytelnika, ukazują stany psychiczne bohaterów, wywołują wzruszenia, uwrażliwiają na świat. Trafnie zdefiniowała nowelę Eliza Orzeszkowa: „powieść jest słońcem, nowela błyskawicą”. Czytelnicy w sposób dojrzały reagowali na zawartą w treści nowel problematykę oraz analizowali problemy psychologiczne i egzystencjalne bohaterów. Uczestnicy akcji Narodowego Czytania przeżyli niezapomniane chwile, odkrywając piękno i aktualność „Nowel polskich”.

Sugestywne poglądy Elizy Orzeszkowej, zawarte w utworze pt. Dobra pani, na temat konsekwencji niewłaściwego wychowania oraz faktu, że wyrwanie kogoś z rodzimego środowiska zabija tożsamość tej osoby, zaprezentowała Alicja Kluska. Magdalena Witkowska, czytając fragmenty noweli Sachem Henryka Sienkiewicza, słowami autora wystąpiła przeciwko wszelkiej przemocy i w obronie takich wartości jak: wolność, godność i uczciwość. Smutny obraz chłopskiej rodziny, zmagającej się z wyniszczającą pracą w polu z noweli Orka Władysława Reymonta, zaprezentowała Natasza Żukowska. Podczas Narodowego czytania nie mogło zabraknąć tematyki niepodległościowej. Wiktoria Woźniak ukazała końcowy fragment Powstania Styczniowego i przedstawiła losy jednego z jego uczestników z noweli Stefana Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony….

Maciej Grzybowski, słowami Bolesława Prusa z noweli Katarynka, przemówił w imieniu skrzywdzonego przez los dziecka, dla którego choroba jest przyczyną smutku i nieszczęścia. Problematykę bezgranicznej miłości matki do syna i syna do matki oraz bezinteresowność tego uczucia poruszaną w noweli M. Konopnickiej pt. Dym, gdzie tytułowy dym jest nie tylko symbolem miłości i przemijania, ale również połączenia, przedstawiła Gabriela Janiszek. Bożena Swatko, pod kierunkiem której uczniowie wybrali najpiękniejsze i najbardziej wzruszające fragmenty nowel oraz przygotowali się do udziału w Narodowym Czytaniu, zaprezentowała fragmenty utworu Bruno Schulza ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą.

Na zakończenie spotkania, uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe książki, sprezentowane przez panią dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, Annę Popławską, na których odbito pieczęcie przekazane przez kancelarię prezydenta RP, upamiętniające Narodowe Czytanie . Atmosfera biblioteki idealnie oddała ponadczasową uniwersalność polskich nowel. Dopełnieniem akcji było zwiedzanie wystawy prac plastycznych konkursu „O czym szumią mazowieckie wierzby?”                             

                                                           Bożena Swatko             

1 2 3 4