"WSTAŃCIE, CHODŹMY"

16"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

 

 

    Od roku 2001 obchodzony jest w polskim kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.  W tym roku, 13 października, po raz dziewiętnasty celebrowano ten ważny dzień pod hasłem: "Wstańcie, chodźmy." Tematem rozważań była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w dniach 2 - 10 czerwca 1979r.        

Ta pierwsza wizyta Ojca Świętego była niełatwa. Władze komunistyczne zdecydowanie sprzeciwiały się jej, przeczuwając, że może ona odmienić serca i umysły Polaków, a w konsekwencji zmienić losy kraju. Na zakończenie spotkania z rodakami papież zwrócił się do Boga słynnym wołaniem:

Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

             Amen

Z okazji Dnia Papieskiego uczniowie naszej szkoły przygotowali gazetkę zatytułowaną: "Wstańcie, chodźmy" pod kierunkiem pani Janiny Piekut i Małgorzaty Tomkiewicz. Z inicjatywy pani Anety Syryjczyk znalazły się też na niej prace plastyczne nazwane: "Jan Paweł II w oczach dziecka" wykonane przez dzieci ze świetlicy szkolnej.

1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17