DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

4

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Do dziś jednak o tym dniu potocznie mówimy Dzień Nauczyciela. Samo święto upamiętnia powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

 

 

słoneczniki

W Polsce Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października, natomiast od 1994 roku Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w ponad 100 krajach - w dniu 5 października, pod patronatem UNESCO.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wielu polskich szkołach odbywają się. akademie, podczas których uczniowie prezentują przedstawienia i wiersze. Nauczycielom wręcza się kwiaty. Tak też było i w naszej szkole.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia p. Dyrektor Anny Zalewskiej, która przywitała wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie przekazała głos uczniom. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem wychowawców: p. Marzanny Barys, p. Katarzyny Mettel, p. Hanny Gorzałki i p. Agnieszki Królak.

Wiele ciepłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Mali artyści słowem, dramą, piosenką i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Uczniowie pokazali swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycieli, docenili ich czujność i troskę o dobro wychowanków. Występ chóru szkolnego pod kierunkiem p. Małgorzaty Lewandowskiej i dekoracyjna scenografia przygotowana przez p. Małgorzatę Tomkiewicz podkreśliła rangę tej wyjątkowej uroczystości. Na zakończenie uczniowie wręczyli zaproszonym gościom bukieciki kwiatów zakupione przez Radę Rodziców.

P. Dyrektor podziękowała zgromadzonym nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie oraz złożyła życzenia wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

2 3 4 12 9 11 13 14 15 17 18 19 23 24 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43