ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

25Dnia 12 listopada 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, przygotowana przez uczniów klas 7a, 7b, 7c, pod opieką wychowawców: pani Marzeny Grudzińskiej, pani Małgorzaty Domeradzkiej oraz pani Beaty Kowalczyk. Występ chóru szkolnego pod opieką pani Małgorzaty Lewandowskiej i pieśni patriotyczne wzbogaciły akademię a dekoracja przygotowana przez panią Małgorzatę Tomkiewicz wprowadziła w podniosły nastrój i atmosferę.

Uroczystość miała na celu przypomnieć tamte czasy, bohaterów, ale także wzbudzić w nas refleksję.

W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników.

Uczniowie klas siódmych recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Dzień ten, był dla naszej szkoły lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki, którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 22 23 24