"ŚWIATEŁKO DLA SYRII"

syria 1syria  Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły oraz rodziców do wykonania ozdób świątecznych. Będą one sprzedawane na kiermaszu podczas grudniowych zebrań klasowych, a także podczas wigilii miejskiej. Najpiękniejsze prace będą nagrodzone. Środki zebrane ze sprzedaży ozdób przekażemy Fundacji 

"Światełko dla Syrii".