PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ "ŚWIATEŁKO DLA SYRII"

Dziękujemy całej społeczności szkolnej: uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w akcję pomocy dla dzieci w Syrii.

Przeprowadziliśmy wiele działań takich jak: sprzedaż ozdób świątecznych podczas kiermaszu w szkole oraz podczas Wigilii miejskiej, sprzedaż ciast oraz zbiórka funduszy podczas koncertu świątecznego „Kolędujmy Moniuszce”. Zebraliśmy imponującą sumę, którą przelejemy z pomocą Rady Rodziców na konto Fundacji „Światełko dla Syrii”.

Akcję charytatywną pod hasłem „Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę” uważamy za bardzo owocną i udaną. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za pomoc i hojne serca.

 Sekcja wolontariatu przy SP 6