KONFERENCJA NAUKOWA 2020

kreatywnosc

 

W związku z epidemią KORONAWIRUSA  informujemy, że konferencja naukowa zostaje przełożona na 30 września 2020 r.

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 6

im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim

zaprasza na

konferencję naukową

„Kreatywny nauczyciel-kreatywny uczeń”

 w dniu 30 września 2020 r. w godz. 12.00-15.00

 

 Przebieg konferencji ---> POBIERZ

Zgłoszenie ---> POBIERZ

 

Konferencja naukowo – praktyczna skierowana jest do nauczycieli uczących w klasach 0-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich pedagogów pracujących z dziećmi.

Podstawową aktywnością dziecka mającą znaczący wpływ na rozwój kreatywności jest zabawa. Proces edukacji nie może być zatem ciężką, nudną pracą. Dobór metod, ćwiczeń ma być zatem atrakcyjny tak, aby zachęcał do aktywności własnej zarówno wychowanka jak i nauczyciela.

Wspólne spotkanie ma być wymianą doświadczeń, pomysłów nauczycieli, wychowawców i specjalistów na ciekawe zajęcia, na nowe odkrycie tego co już było i pełne optymizmu wykorzystanie tego co mamy często w zasięgu ręki. Pamiętajmy, że kreatywny uczeń dziś, to w przyszłości kreatywny student, pracownik, obywatel, a tym samym osoba uczestnicząca w innowacyjnym rozwoju całego społeczeństwa.

 Wykład p. Magdaleny Drzewieckiej na temat „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności- mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory” pozwoli na ukazanie mechanizmów myślenia, które prowadzą do twórczych efektów. Podpowie, jak myśli kłębiące się na co dzień w głowie można wykorzystać do kreatywnej pracy z uczniami oraz jak zaangażować ich do działania. Pokaże, że kreatywnego podejścia do świata można się skutecznie uczyć i sukcesywnie je rozwijać.

 Głównym celem wykładu jest: zwiększenie własnej kreatywności i elastyczności myślenia, poznanie  sposobów  nakierowywania  określonego  typu  myślenia  (skojarzenia,  analogie,  metafory) na twórcze tory, posługiwanie się wybranymi technikami twórczego myślenia.

 Uczestnicy poznają liczne techniki kreatywnego myślenia: mechanizm formułowania skojarzeń, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę jednego słowa; technikę analizy morfologicznej; mechanizmy myślenia przez analogie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; technikę circept (ang. circular concept); metaforyzowanie, ćwiczenia służące jego rozwojowi; technikę identyfikacji; grupowe tworzenie poezji.

 Korzyści dla nauczycieli to: umiejętność stosowania wybranych technik twórczego myślenia, zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań, podejście do kreatywności jako sfery, którą można ćwiczyć i rozwijać.

 Wykład p. M. Kirol na temat „Grywalizacja jako narzędzie do budowania zaangażowania i motywacji dzieci” pozwoli znaleźć odpowiedź na pytania: Czemu dzieci kochają gry? Jakie mechanizmy budują ich zaangażowanie? W jaki sposób przenieść te zasady do klasy szkolnej?

 Grywalizacja to nic innego jak wykorzystanie mechanizmów z gier do budowania zaangażowania i motywacji. Każde dziecko doskonale odnajduje się w tych mechanizmach, ponieważ od małego stymulowane jest grami na komputerach i tabletach. Wejdźmy zatem w ten świat dziecka i spowodujmy, aby lekcje i edukacja była tak samo ciekawa, jak gry! Zobaczmy, jak to robią inni i pomyślmy, jak możesz te mechanizmy wdrożyć na swoje lekcje, aby trudne i nudne zagadnienia stały się ciekawe i kreatywne.

 Wykład uzupełnią warsztaty na temat budowania kreatywności poprzez wykorzystanie robotów edukacyjnych. Warsztaty będą polegały na pracy w zespołach dwuosobowych, a jego uczestnicy będą mieli za zadanie uratować Ziemię, poprzez przywiezienie niezbędnych surowców z Marsa. Pierwsze zadanie będzie polegało na dobudowaniu brakujących części do robota, a następnie stworzenie algorytmu w jaki sposób dostać się na Marsa i przywieźć to, co niezbędne.

 

 Serdecznie zapraszamy

 

Dyrekcja szkoły