SZKOLNA KAMPANIA ANTYNIKOTYNOWA

Dzień-rzucania-palenia

2 XII w naszej szkole odbyło się podsumowanie SZKOLNEJ KAMPANII ANTYNIKOTYNOWEJ, która przebiegała pod hasłem "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ".
Jej celem było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Szkodliwe jest również przebywanie wśród palących, ponieważ stajemy się wówczas biernymi palaczami

 

32 4 5

W ramach edukacji antynikotynowej przeprowadzono w poszczególnych klasach zajęcia wychowawcze "Czy dymek papierosowy to dym dobry, czy zły"? Na podsumowaniu kampanii antynikotynowej nagrodzono laureatów konkursu plastycznego "PRZY MNIE NIE PAL".

 

1

  • Aleksandra Plichta Ia
  • Wiktoria Badowska Ia
  • Karolina Łastowiecka Ia
  • Zuzanna Jurkowska Ia
  • Michał Ostrowski Ia
  • Sandra Kowalczyk IIa
  • Szymon Wdowiak IIa

 

 

 

 

Do akcji profilaktycznej włączono również rodziców i wystosowano do Nich list z prośbą o ochronę dzieci przed dymem papierosowym.

 

 

LIST DO RODZICÓW

 

Szanowni Państwo!

 

       Wasze dziecko uczestniczyło w Szkolnej Kampanii Antynikotynowej, której celem było pogłębienie wiedzy na temat złych skutków palenia papierosów i uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego (bierny palacz).

 

      Wiele danych przemawia za ujemnym wpływem tzw. palenia z drugiej ręki (palenia mimowolnego) na organizm człowieka. Dorośli powinni zdawać sobie sprawę z tego, że paląc tytoń w obecności dziecka szkodzą jego zdrowiu, a nawet życiu.

 

         Jeżeli w Waszych domach nikt nie pali papierosów, tchrońcie Wasze dzieci przed dymem tytoniowym palaczy, którzy odwiedzają Wasze domy.

 

             Dziecko ma prawo do oddychania powietrzem wolnym od dymu tytoniowego w domu i we wszystkich miejscach publicznych.

 

 

 

Rada Pedagogiczna