REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

logo6Przypominamy, że w miesiącu kwietniu odbywa się rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

  

 

 

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Utworzenie klasy pierwszej integracyjnej planuje się w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sosnkowskiego 1.

 

Zapraszamy do zakładki Rekrutacja.

 

Oferta naszej szkoły jest dostępna w zakładce Witaj pierwsza klaso!