PRÓBNY ALARM

1W dniu 26.09.2014r. o godz. 10:00 został przeprowadzony w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy. Założono, iż pożar wybuchł na drugim piętrze budynku szklonego w jego starej części. Wszyscy przebywający w tym czasie na terenie szkoły tj. 316 uczniów i 38 pracowników szkoły, zostali ewakuowani do sali gimnastycznej, która spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa w razie zagrożenia pożarowego. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.