"AUTYŚCI - UMYSŁU ARTYŚCI"marszTakie hasło wymyślił uczeń klasy IV c SP 6 -  Jaś Kołodziejczyk - i można śmiało powiedzieć, że stało się ono myślą przewodnią obchodów Dnia Świadomości Autyzmu, który od roku 2008 jest świętowany  w Szkole Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim.

SP 6 włącza się w akcje przeprowadzane na całym świecie z okazji Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. W tym czasie mają miejsce różne akcje, happeningi, marsze i apele. Obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat występowania zjawiska autyzmu i realizację praw dzieci niepełnosprawnych. Czas ten jestrównież okazją do bardziej efektywnej współpracy społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.

 

Obchody Dni Wiedzy na temat Autyzmu w naszej szkole  trwały od 01.04.2016 r. do o4.04.2016 r. i składały się z kilku etapów. Święto zainaugurował szkolny konkursu plastyczny „Mam swój świat”, laureatką którego została Dominika Sadowska z kl. VI d. 

DSC 0559 DSC 0569 DSC 0562 DSC 0578 DSC 0584 DSC 0587 DSC 0600 DSC 0553 DSC 0554 DSC 0560 DSC 0561

Drugim etapem obchodów była IV powiatowa konferencja naukowa nt.  „Funkcjonowanie Dzieci ze spectrum autyzmu”. Prelegenci – Karolina Dyrda z Fundacji SYNAPSIS z Warszawy i Dariusz Sienkiewicz, pracownik Fundacji „Żółty Latawiec” z Siedlec - skupili się nad przedstawieniem specyfiki autyzmu, jego objawów oraz tym, jakie są możliwości i sposoby edukacji osób dotkniętych tym problemem. Mówili o autyzmie w sensie niepełnosprawności społecznej. Podkreślili, że nie jest to choroba, zjawisko to ma jednak swoje określone źródło i dynamikę. Przyczyna powstania autyzmu nie jest do końca znana. Z dzieckiem autystycznym pracuje się jako z niepełnosprawnym społecznie. Osoby ze spectrum autyzmu mają problemy z regulowaniem poziomu emocji. Bardzo szybko wybuchają, nie potrafią prowadzić dialogu, mają tendencje do monologowania, nie zastanawiając się, czy to kogoś interesuje.

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka.. Ze względu na problemy w porozumiewaniu się, rozwoju społecznym, a także odmienny sposób przetwarzania informacji, dzieci i młodzież z autyzmem stanowią wielkie wyzwanie dla systemu oświaty. Goście podkreślali w swoich wypowiedziach, jak trudny jest proces edukacji ucznia z autyzmem, gdyż u każdego dziecka przebiega on w zróżnicowany odmienny sposób. W treść wykładów wplatane były tematyczne  filmy.

Uczestnicy spotkania, a byli wśród nich dyrektorzy i nauczyciele wielu szkół mińskich i powiatowych, pracownicy placówek nie związanych z oświatą, przedstawiciele lokalnej prasy oraz rodzice, uświadomili sobie, że dla ucznia szkoła to jedna wielka sytuacja społeczna. Dzieci ze spectrum autyzmu mają problemy z rozumieniem zasad społecznych, nie odczytują komunikacji werbalnej, która jest częścią wspólną z zachowaniem społecznym.

Słuchacze konferencji mieli możliwość zapoznania się z literaturą naukową traktującą o tych problemach. Dzięki życzliwości  pani dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, Anny Popławskiej, która udostępniła bogaty księgozbiór, przygotowano tematyczną ekspozycję. Do współpracy przyłączyło się również Wydawnictwo Nowa Szkoła z Warszawy i zaprezentowało materiały edukacyjne na różnym poziomie edukacji.

 

Kolejnego dnia miał miejsce Maraton Zumba pod hasłem „Zaświeć się na niebiesko!”. Celem przedsięwzięcia była również integracja z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi ze spectrum autyzmu. Spotkanie, na które wstęp był wolny,  przybyło wielu mieszkańców miasta i powiatu. Fundusze pozyskane z tej akcji posłużą na stworzenie w SP 6 sali wyciszenia dla uczniów potrzebujących indywidualnego traktowania. Zabawa o charakterze tanecznym przyniosła jej  uczestnikom wiele radości.  Maraton zwieńczył konkurs na hasło promujące Dni Autyzmu. Zwycięzcą został Jaś Kołodziejczyk, którego trafną wypowiedź zamieściłam w tytule niniejszego artykułu. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali gadżety.

 

marsz marsz1 marsz3 marsz4 marsz5

W niedzielę z kolei odbył się Niebieski Marsz, zorganizowany przez rodziców. Szczególną rolę w tym przedsięwzięciu odegrali pani Ewelina Bandych, Dorota Bodo i Agnieszka Nowak. Pochód wyruszył z Placu Kilińskiego i przeszedł ulicami miasta. Na znak solidarności przyłączyło się do niego wiele osób, które były świadome rangi happeningu. Tu również dominował kolor niebieski – symbol autyzmu.

 

DSC 0639 DSC 0609 DSC 0619 DSC 0621 DSC 0626 DSC 0627 DSC 0628 DSC 0630 DSC 0633 DSC 0643 DSC 0646 DSC 0650 DSC 0651 DSC 0654 DSC 0612

4 kwietnia 2016 r. był ostatnim dniem obchodów Święta Autyzmu w naszej szkole. W poniedziałek miał miejsce wzruszający apel skierowany do wszystkich uczniów SP 6. Mali artyści zabrali widzów w „Podróż do krainy niepełnosprawności” – krainy innej niż ta, w której my żyjemy, ale nie gorszej. Uczniowie dowiedzieli się, jak bardzo dzieci ze spektrum autyzmu są wrażliwe na różne dźwięki i odgłosy. Nie przeszkadza to jednak im być ludźmi kreatywnymi, inteligentnymi, o bogatym zasobie słownictwa. W gronie osób z odmiennym stylem poznawczym odnaleźć można takie persony jak: Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Izaak Newton, Jane Austen czy Lionel Messi.

 

Koordynatorem obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu w SP 6 była pani dyrektor Anna Zalewska. W myśl przesłania sekretarza generalnego ONZ w rezolucji z dnia 2 kwietnia 2008 r. popierającej ustanowienie tego dnia:Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

                                                                                                                               Bożena Swatko

 

Pani Anna Zalewska, Dyrektor SP 6 w Mińsku Mazowieckim,

oraz Organizatorzy obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu:

Rada Rodziców Szkoły, Zespół Nauczycieli ds. Integracji w SP 6 (p. Paulina Białoskurska,  p. Sylwia Gugała,   p, Justyna Kalinowska,  p.  Eliza Lalak, p. Mirosława Mariańczyk,  p. Agnieszka Nowak,  p. Bogumiła Wróblewska) oraz p. Greta Baltaziuk – Galązka,  p. Beata Kowalczyk  i  p. Bożena Swatko składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia obchodów  w SP 6  Światowych Dni Wiedzy na temat Autyzmu.

 PLAKAT--AUTYZM