ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

13Święto Niepodległości w Polsce upływa tradycyjnie pod znakiem uroczystości, biegów, marszów i manifestacji. Nasza szkoła przyłącza się do kultywowania tych obchodów, gdzie dbałość o wpajanie uczniom miłości ojczyzny, pielęgnowanie narodowych tradycji, znajomość historii własnego kraju, okazywanie szacunku symbolom narodowym wpisuje się w realizację wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży.

 

W naszej szkole 10 listopada 2016r. odbył się z tej okazji uroczysty apel zorganizowany przez wychowawców klas czwartych (p. M. Domeradzką, p. J. Kalinowską, p. B. Kowalczyk, p. B. Wróblewską i p. M. Grudzińską).

7Tegoroczna akademia poświęcona Świętu Niepodległości miała poważny charakter. Wszyscy wychowankowie ubrani w stroje galowe z biało-czerwonymi kotylionami u boku w skupieniu obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów klas IV - VI. Apel był lekcją historii naszego kraju – pięknej, ciekawej i często tragicznej. Prelegenci w sposób komunikatywny przedstawiali na scenie ważne wydarzenia z  historii Polski, mówili o walce z zaborcami o wolność ojczyzny. Młodzież ze wzruszeniem wsłuchiwała się w kolejne prezentowane na scenie kwestie.

Akademia nie tylko przybliżyła uczniom ważne wydarzenia z przeszłości Polski, lecz również  udzieliła odpowiedzi na pytanie, co to znaczy „być patriotą”. Dziś 13młodzieży szkolnej z Polską i patriotyzmem kojarzą sięflaga, godło i hymn. Był czas, że naszego państwa ponad wiek nie było na mapie Europy i świata i wtedy nie mogliśmy posługiwać się symbolami naszej państwowości. W tym czasie żył jednak polski naród i jego kultura i to pozwoliło nam przetrwać okres niewoli. Fakty i daty kolejno przedstawiane na scenie wychowankowie śledzili z zainteresowaniem. W konspekt prezentacji wplecione były oczywiście piosenki legionowe i wiersze o charakterze patriotycznym. 

Wykonawcy przypomnieli, że tragedię naszego narodu rozpoczęły trzy zabory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię, jednak naszym pradziadom bardzo zależało na tym, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Droga ku wolności była długa, trudna i krwawa, wiodła przez insurekcję kościuszkowską w 1794 r., powstanie listopadowe w 1830 r., powstanie styczniowe w 1863 r. , które było największym z powstań i trwało najdłużej. Wielokrotnie Polacy tracili nadzieję na odzyskanie niepodległości, aż w końcu w roku 1914 światem wstrząsnęła I wojna światowa.98 lat temu - 11 listopada 1918 roku - po 123. latach rozbiorów, nasz kraj ponownie pojawił się na mapie Europy. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa, w jej wyniku upadły trzy europejskie mocarstwa, które dokonały rozbioru Polski.

Na zakończenie apelu, pani dyrektor, Anna Zalewska, dziękując twórcom za prezentację historyczną, podkreśliła, że data odzyskania niepodległości jest jedną z najważniejszych rocznic w naszej historii. Abyśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością, wielu naszych przodków musiało złożyć swe życie na ołtarzu ojczyzny. Szkolna prezentacja słowno–muzyczna to jedna z form  współczesnego uczenia patriotyzmu. Pani Dyrektor zachęciła również wychowanków do wzięcia czynnego udziału w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, na które złożyły się uroczystości na Placu Stary Rynek, msza święta za ojczyznę i mieszkańców naszego miasta oraz koncert patriotyczny Leszka Wójtowicza.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15