KONWENCJA PRAW DZIECKA

DSC 0979„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne marzenia i dążcie do sławy.”

                Słowa te były mottem apelu, który odbył się 25 listopada 2016r. z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Apel przygotowali uczniowie klas piątych wraz z przedstawicielami klas młodszych pod opieką wychowawców: pani Lucyny Blacharskiej, pani Elwiry Czyż i pani Renaty Engelbrecht oraz pedagoga pani Ewy Jurczuk. Oprawą plastyczną uroczystości zajęła się pani Małgorzata Tomkiewicz.

                Celem spotkania było przypomnienie uczniom ich najważniejszych praw i obowiązków, zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, którą 22 lata temu opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Prawa zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci świata, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry.  Warto przypomnieć z tej okazji słowa, które padły z ust byłego sekretarza generalnego ONZ Kafiego Annana: „Nie ma zadania ważniejszego niż budowa świata, w którym wszystkie dzieci mogą rozwijać się w zdrowiu, pokoju i godności”. Niestety budowa takiego świata jest fikcją, ponieważ w XXI wieku nadal istnieją kraje, w których dzieci zmuszane są do niewolniczej pracy, zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Prezentacja, która towarzyszyła inscenizacji przybliżyła społeczności szkolnej poruszane zagadnienia. Uczniowie w sposób ciekawy i przejmujący przedstawili zebranym problemy nurtujące współczesne dzieci. Mówili między innymi o samotności, problemach z nauką, rozpadzie rodziny, potrzebie zabawy i radości. Uczniowie podczas przedstawienia wcielili się w rolę króla Maciusia, dworzan i zwykłych dzieci z całego świata.

Apel zakończyło wspólne śpiewanie piosenki pani Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są…”. Spotkanie uświadomiło zebranym dzieciom, iż codzienne życie w kochającej rodzinie i bezpiecznej ojczyźnie jest wielką wartością, którą należy doceniać i strzec.

DSC 0957 DSC 0958 DSC 0959 DSC 0962 DSC 0963 DSC 0967 DSC 0969 DSC 0970 DSC 0971 DSC 0973 DSC 0976 DSC 0979 DSC 0981