PODSUMOWANIE RZĄDOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

DSC 014119 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim miała miejsce uroczysta gala w związku z podsumowaniem rządowych projektów edukacyjnych „Bezpieczna+” i „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

 

Inicjatorem spotkania była pani dyrektor SP 6, Anna Zalewska. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pani Marta Flisek – Tkacz – Inspektor ds. Poszukiwania Środków Pomocowych w Wydziale Rozwoju Gospodarki Miasta w Mińsku Mazowieckim, pan Robert Milewski–zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, pan Jarosław Ufnal – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, pani Dominika Witek – funkcjonariuszka Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, pani Marzena Stal – przewodnicząca Rady Rodziców SP 6, ks. Marian Sobieszek – proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim oraz liczni przedstawiciele Rady Rodziców SP6.

 W trakcie realizacji programów zadań rekomendowanych do wykonania było bardzo dużo, toteż miłym gestem ze strony pani dyrektor, Anny Zalewskiej, było zorganizowanie uroczystej gali z okazji podsumowania projektów z udziałem przedstawicieli instytucji, które wspierały szkołę w tym działaniu. Pani dyrektor wprowadziła widzów w tajniki i detale zadań wykonywanych w szkole. Podkreśliła, że w realizację projektów rządowych zaangażowani byli wszyscy nauczyciele i uczniowie jak również rodzice. W projekcie uczestniczyło 500. uczniów z klas I – VI.

Działania w ramach projektu wspierane były przez organizacje i instytucje działające w środowisku lokalnym. Przeprowadzono wśród uczniów pogadanki i spotkania przy współpracy z instytucjami takimi jak: Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, ZOZ, ratownicy medyczni. Pani dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia  burmistrza miasta, pana Marcina Jakubowskiego, za co złożyła włodarzowi serdeczne podziękowania na ręce przedstawicielki Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki obecnej na gali. Koordynatorem projektów realizowanych w naszej szkole była pani Agnieszka Łodyga, która przedstawiła widzom w formie prezentacji medialnej podsumowanie projektów rządowych.

Slajd1OBEJRZYJ PREZENTACJĘ

Głównym celem programu „Bezpieczna+” była poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią. Podczas spotkań z pracownikami instytucji wspierających realizację projektów omawiano tematy związane z bezpieczeństwem na drodze, z bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy osobom z niepełnosprawnością. Funkcjonariusze mówili uczniom o podstawowych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów, a także o tym, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmierzchu. Zajęcia prowadzone były w ramach „Akademii Bezpiecznego Dziecka” przy współudziale Policji.

Prelegentka stwierdziła, że w ramach akcji „Bezpieczna Szóstka” odbyły się spotkania z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Policji i Straży Miejskiej.SP 6 przy współpracy z Powiatową Komendą Straży Pożarnej przeprowadza co roku próbną ewakuację szkoły. Praktyczne ćwiczenia i spotkania ze strażakami pozwalają uczniom poczuć się pewniej i bezpieczniej w czasie rzeczywistego zagrożenia. na których omawiano tematy związane z bezpieczeństwem. Uczniowie brali udział w testach wiedzy oraz konkursach plastycznych dotyczących właściwego zachowania na drodze. Wychowankowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do realizacji szkolnej kampanii antynikotynowej włączyła się pielęgniarka szkolna, która uświadomiła uczniom, jakie skutki może mieć ten nałóg. Odbyły się również zajęcia warsztatowe dla uczniów „Nie ulegaj żadnej presji – żyj bez agresji!” Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu warsztatów, których celem było kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz rozwijanie umiejętności  rozwiązywania konfliktów rówieśniczych poprzez mediacje i negocjacje, jak również wyrabianieprawidłowej komunikacji interpersonalnej i umiejętności radzenia sobie ze stresem czy  rozbudzanie empatii i tolerancji. W trakcie realizacji projektów nie mogło zabraknąć wspólnej zabawy. Okazją ku temu był Dzień Integracji i szkolne mikołajki.

Zdaniem pani Agnieszki Łodygi, realizacja drugiego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obfitowała w wiele ciekawych imprez i konkursów. W zakresie promocji czytelnictwa biblioteka szkolna podejmuje wiele działań - lekcje biblioteczne, lekcje czytelnicze i warsztaty aktywizujące czytelnictwo. Nauczyciel biblioteki prowadzi warsztaty  dziennikarskie i wydaje magazyn dla uczniów i nauczycieli o nazwie „Dystrykt 6”. Wychowankowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach autorskich z twórcami popularnych książek dla dzieci: z panią Roksaną Jędrzejewską -Wróbel i z panią Elizą Piotrowską. Pisarki są laureatkami prestiżowych nagród literackich, których książki wpisane są na złotą listę Fundacji „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” i listę skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. W ramach spotkań autorskich kontynuowano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejską Biblioteką Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie brali również udział w konkursach organizowanych przez te instytucje.

W SP 6 miały miejsce następujące akcje czytelnicze: „Kwadrans z lekturą”,„Czytelnicze Piątki” oraz cyklicznie przeprowadzane lekcje biblioteczne. Celem spotkań było propagowanie czytelnictwa i uświadamianie uczniom, że czytanie kształtuje i rozwija osobowość młodego człowieka. Do akcji włączyli się rodzice i osoby pragnące zarazić pasją czytelniczą młode pokolenie. Każda klasa wzięła udział w projekcie w oparciu o książki dostępne w bibliotece. 

Rodzice uczniów naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat wpływu aktywności fizycznej na rozwój dzieci i młodzieży oraz wysłuchania referatu dotyczącego wpływu czytelnictwa na rozwój osobowości dzieci i młodzieży.Aktywne spędzanie czasu wolnego promowane było poprzez zorganizowanie Międzypokoleniowego Biegu Sienkiewiczowskiego „Do sosny!”, które było również okazją do przybliżenia uczniom i rodzicom  postaci noblisty.Jak przystało na szkołę, która nosi imię Henryka Sienkiewicza, w ramach kultywowania tradycji szkolnych i pogłębiania wiedzy o patronie uczniowie klas IV – VI odwiedzili Wolę Okrzejską – dom rodzinny pisarza.

W SP 6 odbyły się konkursy się charakterze literackim i plastycznym: „Konkurs pięknego czytania”, „Śladami Stasia i Nel”, „Bohaterowie naszych lektur. Czy znasz ten cytat?”, „Henryk Sienkiewicz w rysunkach dzieci i młodzieży”, „Podziel się z innymi ciekawą książką!”, „Plakat promujący twórczość Henryka Sienkiewicza”.Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagrody laureatom szkolnych konkursów. Przy tej okazji pani dyrektor serdecznie podziękowała sponsorowi nagród – Radzie Rodziców SP 6, która zatroszczyła się o prezenty dla uczniów.

Czytelnia szkolna jest świetnym miejscem dla uczniów kochających książki. To właśnie tu, w specjalnie zorganizowanym kąciku „Czytam sobie…” mogli zapoznać się z fragmentami nowo zakupionych książek.Wykonywali również prace plastyczne inspirowane przygodami bohaterów, komiksy, plakaty dotyczące ulubionych książek oraz projekty okładek ciekawych lektur. Dzięki wdrożeniu tego programu wychowankowie mają możliwość wypożyczenia nowości książkowych o różnorodnej tematyce, w tym wielu pozycji, w których poruszane są problemy przyjaźni, tolerancji czy niepełnosprawności.

Gospodarz spotkania, pani Anna Zalewska zadbała również o artystyczną stronę uroczystości. Druga połowa grudnia to czas, w którym nie mogło zabraknąć przedświątecznych akcentów. Z tej okazji pani dyrektorzaproponowała widzom występ uczennicy Marleny Stal, która dała wirtuozerski pokaz gry na skrzypcach oraz koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Ślęzaka. Podczas niespełna godzinnego przedstawienia orkiestra wraz ze swoimi solistkami (panią Justyną Kowynia-Rymanowską, panią Zofią Noiszewską i panią Karoliną Świętochowską) zaprezentowała różne kolędy i pastorałki, które wszystkich słuchaczy wprowadziły w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Artystki zachęcały widownię do wspólnego kolędowania, a uczniowie chętnie włączyli się do koncertu. W podziękowaniu muzycy dostali od słuchaczy gromkie brawa.

Na zakończenie tej uroczystej i w odczuciu osób biorących udział w realizacji projektów, potrzebnej gali, pani dyrektor, Anna Zalewska, podkreśliła, że realizacja dwóch programów rządowych równolegle to ogromny wysiłek dla wszystkich uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Starania przyniosły jednak wymierne korzyści zarówno materialne jak i edukacyjne. SP 6 pozyskała nowe nagłośnienie do sali gimnastycznej za kwotę 24 tysiące, elementy miasteczka ruchu drogowego oraz rowerowy tor przeszkód, jak również gry i książki o tematyce bezpieczeństwa i zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym fantom do resuscytacji).

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 799 nowych woluminów, w tym 515 pozycji lektur szkolnych, 40 audiobooków oraz książki angielskojęzyczne na kwotę 15 tysięcy złotych.Ważne jest nie tylko to, że są to atrakcyjne dla uczniów książki, ale fakt, że wychowankowie mieli możliwość kształtowania księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez składanie własnych propozycji zakupu nowych woluminów.W sferze dydaktyczno-wychowawczejdzięki podjęciu wielu akcji, organizowaniu imprez i konkursów, wzrosło zainteresowanie uczniów czytaniem. Wzbogaciła się też oferta edukacyjna szkoły. Uczniowie mają możliwość wypożyczania nowości książkowych o różnorodnej tematyce, w których poruszane są problemy dzieci i młodzieży. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że cykliczność realizowanych przedsięwzięć zapewni trwałość zadań projektowych.

DSC 0052 DSC 0054 DSC 0057 DSC 0058 DSC 0064 DSC 0070 DSC 0077 DSC 0084 DSC 0088 DSC 0106 DSC 0112 DSC 0116 DSC 0121 DSC 0126 DSC 0128 DSC 0134 DSC 0141 DSC 0142 DSC 0150 DSC 0153 DSC 0157 DSC 0165 DSC 0169 DSC 0174 DSC 0183 DSC 0186 DSC 0191 DSC 0199 DSC 0207 DSC 0208 DSC 0213