ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

plakat mały

Logo miasta        Herb      logo6

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

oraz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza

w Mińsku Mazowieckim

serdecznie zapraszają

nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Mińsk Mazowiecki, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych

na konferencję pod hasłem

Wpływ zajęć artystycznych na rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym

Termin i miejsce konferencji: 7 marca 2017 roku (wtorek) godz. 13.00

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa nauczycieli w konferencji oraz wybranych warsztatach do dnia 1 marca 2017r. tel. /25/759 35 08

 

 

 Myśl przewodnia konferencji: „Rozwijamy zdolności każdego ucznia”

Program konferencji w dniu 7.03.2017r (wtorek)

 

 

12.30 – 13.00 - Rejestracja

 

13.00- 13.15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

 

13.15 -13.35 – Wystąpienie na temat „Rola logorytmikii w kształtowaniu percepcji słuchowej i doskonaleniu mowy dziecka” - p. Agata Skwierawska-Kwaśny (20 min.)

 

13.35-13.55- Wystąpienie na temat „Plastyczno – muzyczne inspiracje rozwijające  kreatywność u dzieci w młodszym wieku szkolnym”- p. Marta Michalska pracownik Uniwersytetu w Łodzi (20 min.)

 

13.55-14.15 – Wystąpienie na temat „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w integracji sensorycznej- zmysłoplastyka”, p. Małgorzata Kowalska (20 min.)

 

14.15 -14.30 –przerwa kawowa,  zwiedzanie stoisk wystawców, przejście do sal lekcyjnych na zajęcia warsztatowe

 

14.30 -15.30 -  zajęcia warsztatowe (6 grup)

TEMATYKA WARSZTATÓW

 

1.Warsztat: „Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka – taniec ”- p. Agnieszka Charatanowicz

 

2.Warsztat: „Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dziecka” - p. Iwona Kowalczyk

 

3. Warsztat: „Arteterapia” - p. M. Tomkiewicz, Sylwia Gugała, H. Gorzałka

 

4. Warsztat: „Zmysłoplastyka”- p. Małgorzata Kowalska

 

5. Warsztat: „Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym”- p. Marta Michalska

 

6. Warsztat: „Logorytmika”- p. Agata Skwierawska-Kwaśny

 

15.30 – 15.45 Zakończenie konferencji, rozdanie zaświadczeń.

 

 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Udział w przedsięwzięciu jest nieodpłatny.

Odbędzie się losowanie nagród: 3 losy na szkolenie oraz bon na studia pedagogiczne w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

logo

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest przekonanie jak ważnym elementem wpływającym na rozwój dziecka zdrowego oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami jest udział w zajęciach artystycznych (plastycznych, muzycznych, ruchowych). Nikogo bowiem nie trzeba przekonywać, że pierwsze lata pobytu dziecka w szkole tworzą fundament kształcenia na dalszych etapach edukacji. Ponadto dla każdego nauczyciela jest to doskonały czas na poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych swoich uczniów. Tworząc inspirujące otoczenie edukacyjne i dbając o właściwy klimat emocjonalny, można z jednej strony rozbudzać ich motywację i zainteresowanie uczeniem się, zaś z drugiej strony indywidualizować pracę z dziećmi dając im możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.

Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie. Zapraszamy więc na warsztaty, których celem jest ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. Przybliżenie innowacyjnych metod pracy pedagoga mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania plastyczne: zmysłoplastyka, sensoplastyka, arteterapia. Warsztaty pełne zapachów, faktur, pobudzających zmysły kolorów oraz wspaniałą atmosferę. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości. Nauczycielom lubiącym ruch i dobrą zabawę przy muzyce zostaną przedstawione propozycje zabaw rytmicznych przygotowujących do wprowadzania tańców. Chcemy pokazać jak ruch pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, poprawę jego kondycji, giętkości, pomaga w rozładowaniu emocji, budowaniu odpowiedzialności za grupę, a także nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Taneczny blok warsztatowy adresowany jest do wszystkich nauczycieli lubiących ruch i dobrą zabawę przy muzyce. W programie zostaną przedstawione nowe propozycje taneczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które dostarczą uczestnikom dużo dobrej zabawy, radości i odprężenia. Warsztaty prowadzone będą przez p. Agnieszkę Charatanowicz.

Plastyczny blok warsztatowy adresowany jest do wszystkich nauczycieli lubiących działania manualne. W programie całkiem nowe propozycje plastyczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty prowadzone będą przez p. Małgorzatę Kowalską, Małgorzatę Tomkiewicz, Hannę Gorzałkę i Sylwię Gugałę.

Muzyczny blok warsztatowy adresowany jest do wszystkich nauczycieli zainteresowanych twórczym wykorzystaniem muzyki w swojej pracy wychowawczej. W programie zostaną przedstawione nowe propozycje działań muzycznych, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty prowadzone będą przez p. Iwonę Kowalczyk oraz p. Agatę Skwierawską-Kwaśny.

Chusta i tunel animacyjny są doskonałym rekwizytem do zabaw w grupie. Warsztaty pozwolą zapoznać się z zabawami, które można wykorzystać podczas zajęć bądź na dużych imprezach i festynach. Ponadto pozwalają wszystkim na jednakowe zaangażowanie. Warsztaty prowadzone będą przez p. Martę Michalską.

Jesteśmy jedyną szkołą podstawową na terenie naszego miasta, gdzie zorganizowanych jest 6 klas integracyjnych w których uczą się m.in. dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. rozwojowymi. Od wielu lat jesteśmy organizatorami konferencji naukowych dla nauczycieli ,którzy zainteresowani są zgłębianiem wiedzy pozwalającej na poprawę funkcjonowania uczniów wymagających szczególnego zainteresowania ze strony kadry pedagogicznej. Chętnie się nią dzielimy z nauczycielami innych placówek. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak się bawić ze swoimi dziećmi w trosce o ich prawidłowy rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.

Rozumiejąc potrzebę integracji i realizujemy ją w sposób, który daje poczucie bezpieczeństwa każdemu uczniowi naszej szkoły. Zaś nauczycieli staramy się motywować do podejmowania działań służących poprawie jakości pracy szkoły.

„Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna” H. Sienkiewicz

Do pobrnia: