ZAJĘCIA METODĄ DRAMY W KLASIE VA I VB - INSCENIZACJA LEKTURY "W PUSTYNI I W PUSZCZY"

7Uczniowie klasy Va i Vb wzięli udział w niecodziennej lekcji języka polskiego poświęconej lekturze "W pustyni i w puszczy". Poprzedziło ją samodzielne przeczytanie książki przez dzieci, a następnie omówienie jej treści. Uczniowie wskazywali poszczególne elementy świata przedstawionego w powieści, pisali prace związane tematycznie z jej treścią, dyskutowali, tworzyli plany, opisy, prace plastyczne. Działania te pozwoliły na uporządkowanie i usystematyzowanie ich wiedzy. Kolejnym etapem była lekcja, podczas której zastosowaliśmy elementy dramy. Drama to metoda pracy z grupą wykorzystująca naturalną umiejętność wchodzenia w role. Kształtuje ona z jednej strony umiejętność pracy w grupie, współdziałania, komunikacji, z drugiej pozwala na wyrażenie siebie oraz własnych uczuć i myśli.

 

            Dzieci przygotowały krótkie inscenizacje oparte na scenach z powieści. Same opracowały scenariusze, przygotowały rekwizyty. Doskonale wczuwały się w role, wykorzystując gesty, słowa, czy też mimikę. Świat sztuki teatralnej nie jest dla nich obcy, ponieważ posiadają podstawowy zasób wiedzy związanej z teatrem. Wiedzę te zdobywają zarówno podczas lekcji języka polskiego, jak też w czasie wyjazdów do teatru.

 

            Lekcja polegająca na spotkaniu z bohaterami lektury, jak też z teatrem nie tylko wzbogaciła uczniów o nową wiedzę i doświadczenie, ale też dała dzieciom wiele radości.

R. Engelbrecht

1 2 3 4 5 6 7 8 9