SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ STANISŁAWĄ GUJSKĄ

 

4Stanisława Gujska –  urodziła się w 1944 roku w miejscowości Lipniak w powiecie siedleckim. Wiersze próbowała pisać już w szkole podstawowej. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Siedlcach rozpoczęła pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Specjalnej w Ignacowie koło Mińska Mazowieckiego. Doskonaliła się w kierunku logopedii, terapii pedagogicznej oraz muzyki z rytmiką. Często pisała i uczyła dzieci własnych wierszyków, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne. Pierwsze publikacje autorki ukazały się jako pojedyncze teksty w „Świerszczyku” i „Echu Podlasia”. W sumie wydała ponad 30  książek, w większości tomików z wierszami.

źródło: http://stanislawagujska.prv.pl/biografia.html

 

19 maja 2017 r. uczniowie klasy 1 b i 2 b SP 6 w Mińsku Mazowieckimwzięli udział w spotkaniu autorskim z panią Stanisławą Gujską, które odbyło się. w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach - Filia w Mińsku Mazowieckim. Razem z poetką słuchacze mieli okazję odbyć poetycką podróż przez Polskę. Uczniowie wykazali się znajomością nie tylko geografii, ale także historii ojczystej. Bez trudu odgadywali miejsca opisywane w wierszach.

 

Autorka przybliżyła czytelnikom treści zawarte w jej najnowszych powieściach. Przypomniała, że uczniowie SP 6 są ilustratorami jednego z tomików  wierszy wydanych przez poetkę. Artystka ciekawie opowiadała o tym, skąd czerpie pomysły literackie, zaprezentowała słuchaczom kilka pięknych wierszy opisujących mazowiecką przyrodę. Subtelne opisy pejzaży naszego regionu sprawiły, że zapanował liryczny nastrój.

 

Pani Stanisława podzieliła się z uczestnikami  spotkania wiedzą o swoim życiu i twórczości. Spotkanie miało formę dialogu, w trakcie którego uczniowie traktowani byli jak równorzędni partnerzy. Artystkaciekawie opowiadała o dziejach powstawania swoich książek. Mówiła o sposobach pozyskiwania  informacji, które prezentowane są w jej utworach. Słuchacze dowiedzieli się, skąd biorą się pomysły na bajki i wiersze.

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Matki nie mogło zabraknąć poezji tematycznie związanej z tym świętem. Uczestnicy spotkania wysłuchali wzruszających utworów poświęconych trudnej, pełnej wyrzeczeń pracy wychowawczej matki i wspólnie zaśpiewali kilka strof wiersza o mamie.   Spotkanie przebiegało w kameralnej atmosferze, a posmaku dodawał fakt recytowania poezji przez samego twórcę.

 

Pani Stanisława Gujska jest autorką znaną nie tylko w naszym regionie. Wydała już ponad 30 książek. To nietuzinkowa postać, jej wiersze umieszczane są w antologiach utworów dla dzieci. Poetka potrafiła zachęcić słuchaczy nie tylko do czytania wierszy, ale również do podejmowania prób pisania własnych utworów poetyckich. Wypada jeszcze dodać, że każdy uczestnik spotkania mógł nabyć książkę autorki opatrzoną specjalną dedykacją i autografem.

 

                                                                                                                                  Bożena Swatko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14