POZNAJEMY HISTORIĘ NASZEGO MIASTA…

WP 20171018 13 45 57 RawMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Edukacja regionalna, której istotą, wg Kazimierza Kossaka-Główczewskiego,  jest powrót do źródeł kultury lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej, wpisuje się w proces kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i małą ojczyzną. Pani dyrektor Anna Zalewska, mając powyższe na uwadze, zorganizowała w szkole dwa spotkania z historykami regionalistami.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i budzenie zainteresowania młodych ludzi regionem ma miejsce poprzez włączenie w proces edukacji metod aktywizujących, np. warsztatów, wykładów czy umożliwienie uczniom  samodzielnego poznawania historii. 18 października 2017 r. gościła w murach szkoły dr Lilla Małgorzata Kłos, nauczycielka historii w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II i jednocześnie historyk. Pani Lilla pasjonuje się historią naszego miasta i jego okolic,  jest autorką licznych publikacji na temat Mińska Mazowieckiego oraz osób związanych z tą miejscowością.  24 października 2017 r. pan Arkadiusz Łukasiak wystąpił z prelekcją o Konstantym Rudzkim.

Jak wspomniałam, pomysłodawcą i organizatorem sesji była pani Anna Zalewska, a uczestniczyli w nich uczniowie klas IV – VII. Dla wychowanków były to niecodzienne i niepowtarzalne lekcje historii. Prelegenci przygotowali prezentacje medialne, w których przybliżyli uczniom najważniejsze wydarzenia z historii naszego miasta. W sposób przystępny i ciekawy mówili o wydarzeniach przełomowych dla Mińska Mazowieckiego, wzlotach i upadkach miasta, o jego burzliwych dziejach oraz o postaciach, które odegrały w historii naszej małej ojczyzny szczególnie ważną rolę.

Pani Lilla Małgorzata Kłos, w sposób barwny i ciekawy mówiła o dziejach Mińska Mazowieckiego, historii kształtowania się miejscowości, która dominujące znaczenie w regionie wschodniego Mazowsza zdobyła jako osada położona w pobliżu rzeki Mienia już w XIV wieku. Przedstawiła plejadę postaci, które odegrały ważną rolę w historii naszego miasta. Przybliżyła słuchaczom sylwetki takich osób jak: Jan z Gościańczyc, Stanisław Miński, Konstanty Jezierski, Filip Rodkiewicz czy Jan Himilsbach.

Drugie spotkanie, któremu przewodniczył pan Arkadiusz Łukasiak, było poświęcone  Konstantemu Rudzkiemu. To bardzo ważna persona, w historii naszego miasta – nieprzeciętny specjalista, inżynier, technolog i mechanik, inteligent szlacheckiego pochodzenia wykształcony we Francji.  Być może, jak wspomniał prelegent, gdyby nie Konstanty Rudzki i jego fabryka, Mińsk Mazowiecki pozostałby małym prowincjonalnym miasteczkiem bez perspektyw na dalszy rozwój.

Uczniowie dowiedzieli się, że istniejąca do dziś Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. jest sukcesorem jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw przemysłu metalowego, istniejącym nieprzerwanie od 1858 roku do dziś. Konstanty Rudzki to wybitny przedsiębiorca, który w swojej fabryce produkował m.in.  urządzenia dla przemysłu rolno-spożywczego, maszyny parowe, przenośne silniki parowe, maszyny do młynów, tartaków, cukrowni, kaloryfery, wanny, wodociągi, pomniki, transmisje fabryczne.  

Lata 1910 – 1914  to okres największych w dziejach przedsiębiorstwa produkcji. Firma Rudzkiego otrzymała do wykonania wszystkie mosty na Wschodniej i Środkowej części kolei Amurskiej. Całość stalowych konstrukcji mostowych została wykonana w Mińsku Mazowieckim. Towarzystwo Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i Ska było firmą znaną i cenioną w całej Europie i w imperium carskim. Jak podkreślił pan Arkadiusz Łukasiak, dzięki firmie Rudzkiego Mińsk Mazowiecki, który jeszcze w 1827 roku liczył 570. mieszkańców, a przewyższały go pod względem ludności Kałuszyn i Latowicz, stał się w krótkim czasie znanym ośrodkiem przemysłu metalowego słynnym z konstrukcji i budowy mostów.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego fabryka była obecna na wszystkich ważnych budowach. Po I wojnie światowej rozszerzyła asortyment produkcji o turbiny wodne dla elektrowni oraz o urządzenia dźwigowe. Firma podejmowała się budowy dźwigów portowych oraz słupów trakcyjnych. W 1948 roku przedsiębiorstwo zostało przejęte przez państwo. Wyroby fabryczne obecne są w każdym większym zakładzie przemysłowym w Polsce, a także znane i cenione na świecie.

Należy wspomnieć, że na terenie niegdyś zajmowanym przez Fabrykę Urządzeń Dźwigowych, w murach byłych obiektów biurowych mieści się od 1993 r. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza. W dowód pamięci dla wybitnej w dziejach naszego miasta postaci, którą był Konstanty Rudzki,  biblioteka szkoły będzie nosić jego imię.

Spotkania z historykami miały charakter sesji popularnonaukowych, a ciekawy tok narracji spowodował, że wychowankowie w skupieniu wsłuchiwali się w słowa prelegentów.  Zarówno pani Lilla Małgorzata Kłos jak i pan Arkadiusz Łukasiak w sposób niekonwencjonalny przybliżyli słuchaczom losy miasta rodzinnego i osób z nim związanych. Spotkania prowadzone były na bardzo wysokim poziomie edukacyjnym. Słuchacze czynnie w nich  uczestniczyli i myślę, że wielu z nich historycy zarazili swoją pasją.

Uczeń powinien znać swoją najbliższą okolicę, wiedzieć, w jakim regionie mieszka, uczestniczyć w życiu kulturalnym środowiska. Tematyka regionalna jest cennym uzupełnieniem każdego przedmiotu. Zagadnienie to zrealizowano pod kątem możliwości i umiejętności uczniów. Nad przebiegiem spotkań sprawowały opiekę pani Aneta Gontarska i pani  Bożena Swatko, a uczestniczyło w nich  ponad 300 osób.

                                                                                                                                                Bożena Swatko

WP 20171018 13 04 34 Raw WP 20171018 13 05 50 Raw WP 20171018 13 06 16 Raw WP 20171018 13 07 25 Raw WP 20171018 13 35 57 Raw WP 20171018 13 40 45 Raw WP 20171024 13 07 45 Raw WP 20171024 13 12 48 Raw WP 20171024 13 14 02 Raw WP 20171024 13 15 40 Raw WP 20171024 13 33 30 Raw WP 20171024 13 42 04 Raw