POLSKA NIEPODLEGŁA

DSC 0541Móc świętować rocznicę odzyskania niepodległości to wielka radość.

 Zbrojna, długa i trudna była droga do zwycięstwa. Nie byłoby Polski, gdyby nie było Polaków gotowych ponieść trud walki o ojczyznę. Bohaterowie walk o niepodległość, ich postawy i czyny są przykładem patriotyzmu i miłości. Swoją służbą i pracą utrwalali wolność i niepodległość. Ich trud nie był daremny.

 

Uczniowie chętnie manifestują przywiązanie do Polski. Gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego przejawia się dziś  w wielu inicjatywach społecznych, które związane są z obchodami kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości – msze święte, wiece patriotyczne, koncerty czy  rekonstrukcje to tylko niektóre z wydarzeń związanych z tym świętem. Bardzo ważne jest, by młodzi ludzie pamiętali o swojej historii, która kształtuje ich tożsamość i włączali się w obchody 11 listopada.

Kolejna,  rocznica odzyskania  niepodległości była okazją do upamiętnienia jej na wielu płaszczyznach. Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Mińsku Mazowieckim zainicjował 8 listopada 2017 r. pan Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, konferencją  popularnonaukową, która została zorganizowana w auli naszej szkoły.  Sesja przeprowadzona była pod hasłem „Polska droga do niepodległości”, a honorowy patronat nad nią objął burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki, pan Marcin Jakubowski. Sympozjum skierowane było do starszej młodzieży - uczniów klas siódmych oraz wychowanków gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Konferencję poprzedziło uroczyste odsłonięcie kopijnika na cześć Józefa Piłsudskiego z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka. Pamiątkowy kopijnik  autorstwa Romana Ruśplo osadzony został w ogrodzie Muzeum Ziemi Mińskiej  Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich.  

W konferencji brali udział znamienici goście: Jukka Soisalon-Soininen wygłosił  prelekcję o postaci Marszałka Finlandii Carla G. Mannerheima i jego związkach z Polską, dr Janusz Kuligowski  wystąpił z wykładem o Józefie Piłsudskim i 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Wiktor Cygan przedstawił historię powstania Legionu Polskiego w Finlandii. W imieniu nieobecnego prof. Wiesława Jana Wysockiego głos zabrał  Adam Borowski,  który omówił rolę legionów i J. Piłsudskiego w historii naszego kraju oraz konieczność utrwalenia tych wartości i możliwość przekazywania ich następnym pokoleniom. Wspomniał również o historii dążeń niepodległościowych Czeczenów. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – wzięło w niej udział kilkuset uczniów z miasta i z powiatu.

Kolejnym etapem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole była akademia zorganizowana z tej okazji oraz  przegląd piosenki żołnierskiej „Dla Niepodległej”.  To niektóre z wielu sposobów budowania  miłości do matki ojczyzny. Młodzi artyści skierowali do słuchaczy przesłanie, że różne drogi wiodły do  wolnej, niepodległej Polski. Nie byłoby Rzeczypospolitej bez wysiłku całego narodu, bez służby, przelewających krew żołnierzy, patriotycznej postawy ludności cywilnej. Walka trwała na różnych poziomach. W tym dniu nie mogło zabraknąć na scenie postaci Marszałka J. Piłsudskiego i alegorii Polski. Teksty historyczne przeplatały się ze scenkami z życia Polaków okresu dwudziestolecia międzywojennego i przenosiły widzów w atmosferę tamtych lat.

W drugiej części uroczystości ze sceny popłynęły dźwięki, dobrze znanych, a jakże wzruszających i chwytających za serce piosenek o charakterze patriotycznym. Miło było nam gościć przedstawicieli innych szkół z miasta i z powiatu (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzózem, Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie, Schola z parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim). Na scenie występowali soliści, duety i zespoły.

Nad właściwym przebiegiem akademii czuwała pani Olga Witek, pani Agnieszka Łodyga, pani Paulina Białoskurska oraz pani Małgorzata Domeradzka, a nad przeglądem piosenki patriotycznej  s. Ewa Orzechowska.

Ci, którzy polegli, wykonując patriotyczny obowiązek, pozostaną na zawsze w sercach Polaków. Miłość do Ojczyzny, pamięć o bohaterach narodowych, szacunek, przywiązanie do symboli narodowych, kształtowanie charakterów, wyrażanie radości z tego powodu – takie postawy kształtowane są w SP 6.  Współczesny patriotyzm to duma z tego, że jest się Polakiem. Jak pięknie powiedział ks. Bernard Czernecki: „Nie jesteśmy na Polskę zdani, jesteśmy Polską obdarowani.” Wolność jest dla tych, co rozumieją sens tego pojęcia.

                                                                                                        Bożena Swatko

zdjęcia z konferencji ze strony https://www.minsk-maz.pl

DSC 0523 DSC 0525 DSC 0526 DSC 0527 DSC 0529 DSC 0531 DSC 0532 DSC 0533 DSC 0534 DSC 0535 DSC 0538 DSC 0539 DSC 0540 DSC 0541 DSC 0542 DSC 0543 DSC 0546 DSC 0547 22524 22526 n01 n02 n03 n04 n05 n06 n07 n08 n09 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n18 n19