CHARYZMAT POSTACI PATRONA

DSC 066029 maja 2018 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość z okazji XX-lecia nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza, a także z okazji nadania imienia Konstantego Rudzkiego bibliotece szkolnej. „Patron wskazuje drogę ku przyszłości, świadectwem swojego życia uczy, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia należy realizować.” Te piękne słowa pani dyrektor, Anna Zalewska, skierowała do zaproszonych gości, wprowadzając zebranych w nastrój i charakter uroczystości.

 

Pamięć o wybitnych postaciach w historii Polski uwidacznia się przez nadawanie nazw ulicom, instytucjom czy odsłanianie tablic pamiątkowych. SP 6 należy do grona placówek, które podjęły szczytny cel nadania imienia zarówno szkole jak i bibliotece szkolnej. Patron skłania do odkrywania siebie, swoich zdolności, a także potencjału jaki drzemie w danej wspólnocie, motywuje młodego człowieka do szukania swoich pasji i miejsca w społeczeństwie. Wybranego patrona poznaje się starannie i wpisuje na stałe do programu wychowawczego oraz szkolnego kalendarza imprez i uroczystości. W ten sposób staje się on żywym składnikiem pracy placówki.

Na wstępie uroczystości pani Anna Zalewska, dyrektor SP 6, powitała zgromadzonych gości, wśród których byli: p. Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, p. Bożena Macheta - koordynator ds. oświaty, p. Robert Gałązka – przedstawiciel rady miasta, p. Artur Piętka –delegat Muzeum Ziemi Mińskiej, p. Elżbieta Sieradzińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, przewodnicząca rady rodziców – p. Marzena Stal, dyrektorzy mińskich szkół, uczniowie SP 6 i ich rodzice, przedstawiciele lokalnej prasy oraz nauczyciele.

W części oficjalnej pani dyrektor poinformowała również zebranych, że od 20. lat jednym z głównych zadań szkoły jest zapoznawanie uczniów z postacią Henryka Sienkiewicza, jego życiem i twórczością oraz tworzenie i kultywowanie tradycji. Pogłębieniu wiedzy o patronie służą coroczne wyjazdy uczniów klas czwartych wraz z wychowawcami do Woli Okrzejskiej, miejsca narodzin pisarza.

Pani dyrektor dodała, że edukacja w SP 6 jest ukierunkowana osobą Patrona i w tym aspekcie prowadzone są działania wychowawcze - każdego roku w rocznicę urodzin Sienkiewicza organizowany jest Dzień Patrona, gdzie podczas uroczystości prezentowane są fragmenty dzieł pisarza. Nasza szkoła pozostaje w ścisłym kontakcie z placówkami noszącymi imię H. Sienkiewicza, a także instytucjami wspierającymi jej działalność.

Pani Anna Zalewska zwróciła uwagę na fakt, że realizujemy takie wartości jak: prawda, dobro, piękno, praca, umiłowanie ojczyzny, a także czerpiemy wzorce z tego, co dobre i święte - miłości do Boga, człowieka i ojczyzny, wierności, odpowiedzialności i heroizmu. Prelegentka przytoczyła słowa patrona, które przyświecają pracy nauczycieli SP 6: „Człowiek powinien starać się, by być coraz lepszym.”

29 maja 2018 r. był też dniem wyjątkowym dla społeczności naszej szkoły, ponieważ bibliotece szkolnej nadano imię lokalnego bohatera, Konstantego Rudzkiego. Pomysłodawcą projektu był dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, pan Leszek Celej. Pani dyrektor przybliżyła zebranym postać patrona biblioteki. Konstanty Rudzki – inżynier, technolog, znakomity mechanik i pionier rozwoju przemysłu w Polsce. Urodził się w 1820 r. w Krakowie, pochodził z rodziny ziemiańskiej. Syn Tomasza i Józefy z Kalinowskich. Nauki z zakresu przemysłu metalowego pobierał w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Anglii i Niemczech.

Dla naszego miasta zasłużył się szczególnie poprzez utworzenie Przedsiębiorstwa o nazwie Towarzystwo Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych Konstanty Rudzki i Spółka, w której pełnił nadrzędną funkcję. Gdyby nie fabryka Rudzkiego, Mińsk Mazowiecki pozostałby zapewne małym prowincjonalnym miasteczkiem bez perspektyw na dalszy rozwój. Sukcesorem tej jednej z najznamienitszych firm przedwojennej Polski i Warszawy jest dzisiaj Fabryka Urządzeń Dźwigowych.

Prelegentka podkreśliła, że od roku 1990 w biurowcach byłego FUD-u mieści się Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza. Przy tej okazji wspomniała również, że z inicjatywy znanego przemysłowca powstała niegdyś szkoła dla dzieci robotników mińskiej fabryki oraz dla biedoty miejskiej. Konstanty Rudzki zmarł w Warszawie 5 lutego 1899 r., w wieku 79 lat. Został pochowany w katakumbach na Cmentarzu Powązkowskim.

Dla upamiętnienia zasług tego niezwykłego człowieka, zacnego, szlachetnego i szczególnego w historii naszego miasta inżyniera, bibliotece SP 6 nadano jego imię. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: p. Marcin Jakubowski, p. Artur Piętka, p. Marzena Stal, p. Bożena Swatko oraz przedstawicielka samorządu uczniowskiego - Amelia Kulik. W tym miejscu wypada dodać, że tablicę poświęconą patronowi biblioteki ufundował p. Marek Suchocki – prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”. Z okazji nadania imienia bibliotece, odbył się w szkole konkurs plastyczny „Zaprojektuj logo szkolnej biblioteki!”, którego laureatem został Jakub Łodyga. Uczeń zainspirowany pomysłami p. E. Brygoły, wyczarował piękne logo, które podkreśla indywidualność naszej biblioteki.

Logo-Kuby-Łodygi

 

logo Jakuba Łodygi

 

Logo Max-Domeradzki      Logo Szymon-Chojecki

   logo Maksymiliana Domeradzkiego       logo Szymona Chojeckiego 

Zarówno Henryk Sienkiewicz jak i Konstanty Rudzki stanowią doskonały wzór do naśladowania i jednocześnie zobowiązują nas do podejmowania działań, aby SP 6 była placówką na miarę XXI wieku. Dzisiaj konieczny jest wyrazisty wizerunek szkoły, odróżniający ją od innych własną specyfiką. Placówki oświatowe, wybierając patronów, biorą na siebie obowiązek i odpowiedzialność za godne pielęgnowanie ich pamięci. Aby wybitna osobowość przemówiła do współczesnego pokolenia, istotne jest ukazywanie ludzi pełnych pasji, rozwijających własne zainteresowania i realizujących swoje powołanie.

Po części oficjalnej goście obejrzeli wzruszająca akademię ph.: „Piękna nasza Polska cała…”. Uczniowie SP 6 zaprosili widzów w sentymentalną podróż po najciekawszych zakątkach naszej ojczyzny. Na trasie wędrówki znalazły się różne miasta, a wśród nich oczywiście Mińsk Mazowiecki. Wycieczce po kraju towarzyszyły wiersze znanych poetów, tańce ludowe i piosenki. Przedstawienie wyreżyserowane przez p. M. Grudzińską i p. M. Domeradzką odbyło się w pięknej, bogatej scenerii przygotowanej przez p. M. Tomkiewicz. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców zwieńczył starannie zaplanowaną uroczystość.

 Bożena Swatko

DSC 0622 DSC 0623 DSC 0640 DSC 0626 DSC 0629 DSC 0637 DSC 0638 DSC 0641 DSC 0644 DSC 0651 DSC 0660 DSC 0666 DSC 0671 DSC 0673 DSC 0681 DSC 0682 DSC 0684 DSC 0685 DSC 0686 DSC 0690 DSC 0691 DSC 0693 DSC 0699 DSC 0700 DSC 0701 DSC 0706 DSC 0716 DSC 0717 DSC 0718 DSC 0723 DSC 0725 DSC 0731 DSC 0736 DSC 0737 DSC 0740 DSC 0742 WP 20180529 12 33 49 Raw