PRZEBIEG PRÓBNEJ EWAKUACJI W NASZEJ SZKOLE

ewakuacjaPróbna ewakuacja została przeprowadzona w dniu 28 września 2018r. o godzinie 10.00. Wzięli w niej udział pracownicy PSP w Mińsku Mazowieckim. Wyprowadzenie dzieci z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 4,5 minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte.  Kontrolę budynku przeprowadziło dwóch pracowników szkoły oraz trzej pracownicy straży pożarnej .

 ewak1.gif  p1a3bsbgk1103b1s8nit416mco3n1

Budynek został opuszczony po alarmowym sygnale dźwiękowym (trzy dzwonki krótkie a po nich jednostajny długi dźwięk ). Po ogłoszeniu alarmu konserwator odłączył główny wyłącznik prądu.

Przed głównym wejściem do szkoły Dyrekcji szkoły zostały zgłoszone stany liczbowe grup, które znajdowały się pod opieką nauczycieli. Łącznie ewakuowano 462 uczniów, 39 nauczycieli oraz 10 pracowników adm.- obsługowych tj. w sumie 511 osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Po przeprowadzonej ewakuacji alarm odwołano, a zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły na lekcje.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły praktycznego zastosowania Procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji w szkole była p. A. Cecotka- SIP.