ZADANIA DO WYKONANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (18.05.2020).

BUGS

Zadania do wykonania. Czytaj więcej...

 

1. Proszę aby dzieci wysłuchały nagrania nr. 40 z załącznika do zad. 1 str. 55.

Słuchając wskazują paluszkami zasłyszane nazwy produktów spożywczych. Chętni dla utrwalenia I osłuchania się mogą wysłuchać nagrania ponownie.

2. Dzieci patrzą na zad. 2 str. 55

  • Nazywają wszystkie produkty widoczne na obrazkach: jam, chocolate, strawberries, an apple, an orange, icecream.
  • Następnie zakreślają te produkty, które chciałyby dodać do lodów i mówią: “I like my icecream with ……(nazwa zakreślonego produktu).”

3. Proszę aby dzieci pokolorowały na właściwe kolory produkty w zad. 3/55 a następnie głośno podały kolor i nazwę produktu w j. agnielskim np; red apple itp

4. Dzieci patrzą na to co połknęły węże w zad. 1 str. 56, łączą linią z odpowiednim produktem mówią głośno: I like …………… nazwa produktu, który połknął wąż.

5. Dzieci słuchają nagrania 41 z załącznika do zad. 2 str. 56

i rysują przy każdej z czarownic dwa produkty, które lubi czarownica. Np; czarownica pierwsza – honey ( słoik z miodem) and pears ( gruszki) itd