ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - WAŻNE INFORMACJE

Oddziały przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017

0a - wychowawczynie: p. Anna Pessel i p. Monika Nowak

0b - wychowawczyni p. Jolanta Czyżkowska

0c - wychowawczyni p. Aneta Syryjczyk

W ramach pobytu dziecka w przedszkolu ( oddział 0a) pobierane są następujące opłaty:

-> opłata za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą godzinę ponad podstawę programową - 1 zł/godz.

Wpłaty dokonujemy na konto:

83 9226 0005 0024 4651 2000 0010

 

->opłata za dzienne wyżywienie dziecka (3 posiłki) - 6zł/dzień

Wpłaty dokonujemy na konto:

49 9226 0005 0024 4651 2000 0040

Powyższe opłaty rodzice zobowiązani są wpłacić do 10 każdego miesiąca wyłącznie na wyżej wymienione konta.

Wykaz podręczników i programów nauczania w zakładce PODRĘCZNIKI