UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE W R. SZ. 2017/2018

dzieci4Informujemy, że w naszej szkole istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzieci zostaną ubezpieczone w PZU na kwotę 10 000 zł, wariant II. Składkę ubezpieczenia - 47 zł wpłacamy do wychowawcy klasy do 22 września.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Rodzice mają prawo wyboru ubezpieczyciela.

 

Więcej informacji w linkach podanych niżej:

Propozycja ubezpieczenia NNW w SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Zgłoszenie szkody

Strona PZU