AKCJA - SEGREGACJA

 

Do końca września w naszej szkole będzie trwała zbiórka makulatury. Powiązane paczki papieru prosimy przynosić w trzy kolejne czwartki września tj. 12, 19 i 26 IX.  Klasy  I - III zostawiają przyniesioną makulaturę w swoich klasach, natomiast starsze klasy w szatni szkolnej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostana przeznaczone na zakup zieleni do naszej szkoły. 

 

Zadbaj o środowisko i przyłącz się do akcji!