ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, że w 

Mińskim Centrum Profilaktyki

z siedzibą przy
       ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim
 

będą realizowane

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

PT. „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Warsztaty będą prowadzone

w miesiącach wrzesień - grudzień b.r.

w każdą środę w godzinach 17.00-20.00

POBIERZ SZCZEGÓŁY