ZEBRANIE SEMESTRALNE - 2020

zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na podsumowanie wyników dydaktyczno- wychowawczych, które odbędzie się w czwartek 27 II 2020 r. o godz. 17:00  w sali gimnastycznej.

 

Plan zebrania:

  • spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły,
  • prelekcja dla rodziców na temat: ,, Jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych” wygłoszona przez pracownika PPP p. M. Albrechcińską,
  • spotkania z wychowawcami klas w salach wg załączonego harmonogramu.

 Przydział sal na spotkania z wychowawcami ---> POBIERZ

 

erdecznie zapraszamy wszystkich rodziców

na zebranie semestralne w czwartek 27 II 2020 r.

godz. 17:00  na salę gimnastyczną

 

Plan zebrania:

 

·       spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły - podsumowanie wyników dydaktyczno- wychowawczych,

·       prelekcja dla rodziców na temat: ,, Jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych” wygłoszona przez pracownika PPP p. M. Albrechcińską,

·  spotkania z wychowawcami klas 0 i 4-8  po części oficjalnej na sali gimnastycznej: