MASECZKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Noś maseczkęSzanowni Rodzice, w związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju strefy żółtej, a co za tym idzie obowiązku noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach publicznych przypominamy, że od 12 października wszyscy uczniowie są zobowiązani zasłaniać nos i usta podczas pobytu w szkole wszędzie w przestrzeniach publicznych oraz w trakcie przerw. Nie ma takiego obowiązku podczas lekcji, udziału w zajęciach pozalekcyjnych i podczas pobytu w świetlicy szkolnej. Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy zwalnia zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Prosimy również, aby Rodzice nie gromadzili się w wejściu do szkoły. Osoba, która ma do załatwienia sprawę w szkole powinna wpisać się do specjalnie przygotowanego zeszytu odwiedzin.

Z poważaniem

Dyrekcja SP6