INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

logo6Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na COVID -19 u dwóch nauczycieli i ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mińsku Mazowieckim oraz zgody organu prowadzącego zawiesza zajęcia w formie stacjonarnej dla klas 6c i 8a w okresie od 13 do 18.10.2020 r. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z nowym przypadkiem koronawirusa zdalnym nauczaniem w okresie 15-18 października 2020r. zostają objęte również klasy 7a. 7d, 8c.

Informujemy, że w porozumieniu z Sanepidem decyzje dla Rodziców o kwarantannie będą do odebrania w szkole.

 

Dyrektor Szkoły