9 XI - 29 XI - NAUCZANIE W FORMIE ZDALNEJ

logo6

Drodzy Rodzice,

   Od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada br. w klasach I-VIII nauczanie odbywać się będzie w formie zdalnej poprzez aplikację Teams zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian w trybie stacjonarnym..

   Pragniemy poinformować, że szkoła zapewni niezbędne zajęcia opiekuńcze w przypadku dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrekcja Szkoły