ZEBRANIA Z RODZICAMI - GRUDZIEŃ 2020

logo6 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że zebrania z rodzicami zaplanowane w miesiącu grudniu odbędą się on-line przez aplikację Teams.

  • 15.12.2020r. (wtorek) o godz. 18.00 odbedzie się zebranie klasowe w klasach I-III z wychowawcą przez aplikację Teams (klasy 1-3 w zespole "edukacja polonistyczna"). Po ogólnym spotkaniu w godzinach 18.30 - 20.00 wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach będą dostępni dla rodziców. Rodzice, którzy chcą spotkać się indywidualnie z nauczycielami przedmiotu proszeni są o skontaktowanie się z konkretną osobą za pomocą aplikacji Teams – prywatnej rozmowy (ikonka na pasku po lewej stronie ze słuchawką telefoniczną i napisem rozmowy).
  • 17.12.2019r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędą się zebrania klasowe w klasach IV- VIII z wychowawcami  przez aplikację Teams w zespole "zajęcia z wychowawcą". Po ogólnym spotkaniu w godzinach 18.30 - 20.00 wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach będą dostępni dla rodziców. Rodzice, którzy chcą spotkać się indywidualnie z nauczycielami przedmiotu proszeni są o skontaktowanie się z konkretną osobą za pomocą aplikacji Teams – prywatnej rozmowy (ikonka na pasku po lewej stronie ze słuchawką telefoniczną i napisem rozmowy).