PROGRAM PROFILAKTYCZNY "ZDROWY ZĄB"

Zdrowy ząbInformujemy Rodziców, że do dn. 30 czerwca 2018r.  Przychodnia Lekarska ul. Kościuszki 9 realizuje program edukacyjno - profilaktyczny "Zdrowy ząb"

W ramach tego programu dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych po wypełnieniu przez rodziców oświadczenia (oświadczenie dostępne na końcu załączonego pliku).

Szkoła zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania do przychodni listy dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na przegląd stomatologiczny.

Zainteresowane osoby prosimy o dokładne zapoznanie się z programem i ewntualne przekazanie wychowawcy zgłoszenia  ------------> MATERIAŁY DO POBRANIA