KONFERENCJA NAUKOWA W SP6

zaproszenie-konferencjaDyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
w Mińsku Mazowieckim
serdecznie zaprasza
na konferencję naukową
„Edukacja włączająca i integracja w szkole ogólnodostępnej”
pod honorowym patronatem
Burmistrza Marcina Jakubowskiego,
która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1


ZOBACZ PLAKAT  

KARTA ZGŁOSZENIA                                               

Program konferencji:

11.30 - 12.00  - rejestracja uczestników konferencji, prezentacja pomocy dydaktycznych  oraz materiałów edukacyjnych – Moje Bambino,

      Nowa Era, WSiP,

 

12.00 - 12.10 - otwarcie konferencji, powitanie gości,

 

12.10 - 12.25 prezentacja multimedialna „Integracja oczami dzieci” na temat funkcjonowania klas integracyjnych w naszej szkole,

 

12.25 - 13.10 - wykład na temat  Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej. Współpraca rodziców ze szkołą”-  mgr pedagogiki

                      specjalnej p. Agnieszka Wiśniewska,

 

13.10 -13.55 – wykład na temat „Metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - mgr psychologii p. Beata Szynalska-

                      Skarżyńska,

 

14.00 - 14.15 – przerwa kawowa

 

14.15 - 15.00 - udział w warsztatach (do wyboru przez nauczycieli):

 

Warsztat 1   Funkcjonowanie w grupie dziecka ze spektrum autyzmu- zajęcia otwarte w klasie 1a/i; prowadzące- p. Marzanna  Barys, Katarzyna Mettel,

 

Warsztat 2 – Jak twórczo rozwijać dzieci z autyzmem?-zajęcia artystyczne w klasie 4a/i; prowadzące – p. Ewelina Spychała, Magdalena Mariańczyk.

 

Warsztat 3 - Współpraca z rodzicami - p. Hanna Michalska - mgr psychologii, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Mińsku Mazowieckim (przewidywany czas trwania warsztatu 1,5 godz.) .