ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

DSC 0562Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim informuje, że zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z placu zabaw "NIVEA" od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 z obiektu, w pierwszej kolejności, korzystają uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli. W godzinach 17.00 - 20.00 z obiektu mogą korzystać mieszkańcy naszego miasta. Plac zabaw jest ogólnodostępny również w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 20.00. Wejście na teren szkoły jest możliwe od ul. Sosnkowskiego przy przejściu dla pieszych. 

Przypominamy:

  • Plac zabaw jest terenem do zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
  • Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci powinno zawsze odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej,  która zobowiązana jest do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie placu zabaw. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
  • Osoby korzystające z placu zabaw proszone są o zapoznanie się z regulaminem. 

POBIERZ------> REGULAMIN PLACU ZABAW

ZAPRASZAMY :)