INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY

UWAGA !!!

restaurant-1724294 960 720Przypominamy o terminowym regulowaniu należności za obiady tj. do 10-go każdego miesiąca.

Prosimy nie dokonywać wpłat za obiady w grudniu 2018r. za styczeń 2019 roku!

Od stycznia 2019 zmienią się zasady płatności za wyżywienie (tj. termin płatności, nr konta bankowego). Wszelkie informację będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły z początkiem stycznia 2019r.

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 759-35-08 wew. 14 lub 13 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność. Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy odpisach przy opłacie za następny miesiąc.

W m-cu GRUDNIU nieobecności dzieci można zgłaszać do dnia 19 grudnia (środa) do godziny 9:00. Po tym czasie zgłoszenia nie będą uwzględniane!

Wszelkie nadpłaty za okres wrzesień-grudzień będą do odbioru w gotówce w księgowości od stycznia.

Intendent pracuje w godz. 700 - 1100