INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

Wykrzyknik-300x300

UWAGA !!!

 Opłata za posiłki w styczniu wynosi: 54,00 zł - dla uczniów oddziałów szkolnych.

 Dla „0” oddziałów 10 - godzinnych opłata ustalana jest indywidualnie po uwzględnieniu dyżuru feryjnego – informacja będzie przekazana przez wychowawców.

 Proszę przestrzegać terminu płatności – opłatę za miesiąc styczeń 2019 roku należy uiścić do 10 lutego 2019r.

 ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO !!!
 Od stycznia 2019 r. płatności dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:
 83 9226 0005 0024 4651 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/
 (w tytule płatności należy wpisać: „płatność za obiady”, imię i nazwisko ucznia, klasę).

 Wszelkie nadpłaty za okres wrzesień - grudzień są do odbioru w gotówce w księgowości szkoły od stycznia 2019r.

 Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 759-35-08 wew. 14 lub 13 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność.

 Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy odpisach przy opłacie za następny miesiąc.

 Intendent pracuje w godz. 700 -1100