Organizacja szkoły 2009/2010

WSTĘPNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2009/10

Godziny pracy szkoły 7.40 - 16.30
Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.4 5
Godziny pracy świetlicy szkolnej 7.45 - 16.30
Godziny pracy oddziału przedszkolnego
- I zmiana - 7.30 - 12.30 lub 13.30 w dniu odbywania się zajęć religii
- II zmiana - 12.30 - 17.30 lub 18.30 w dniu odbywania się zajęć religii

Godziny pracy biblioteki szkolnej 8.00 - 14.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1 IX 2008 ...................................Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/10
1 IX 2009(wt) ..............................Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/10
14 X 2009(śr) ...............................Dzień Edukacji Narodowej
11 XI 2009(śr) ..............................Święto Niepodległościowe - dzień wolny od zajęŚ
23 - 31 XII 2009 ............................Zimowa przerwa świąteczna
1 - 14 II 2010 ..............................Ferie zimowe
1 - 6 IV 2010 ............................Wiosenna przerwa świąteczna
8 IV 2010(czw).............................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI
3V(pn), 3 i 4(czw, pt)VI 2010..............Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 VI 2010(pt)..............................Zakończenie roku szkolnego 2009/10
26 VI - 31 VIII 2010 .......................Wakacje


KADRA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2009-2010
 1. Dyrektor szkoły - p. Zalewska Anna - nauczanie zintegrowane

 2. Wicedyrektor - p. Maciejec Renata - przyroda
 3. Kierownik świetlicy szkolnej - p. Lidia Ładno

 4. Blacharska Lucyna - nauczyciel matematyki, wychowawca kl. IV C
 5. Brygoła Elżbieta - nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, wychowawca kl. IIC
 6. Cecotka Agata - nauczyciel matematyki wychowawca kl. VB
 7. Czyż Elwira - nauczyciel przyrody, wychowawca kl. VIA
 8. Czyżkowska Jolanta - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OB
 9. Domaradzka Małgorzata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IC
 10. Engelbrecht Renata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV B
 11. Filipczak-Maślanka Katarzyna - logopeda, reedukator
 12. Frączkiewicz Iwona - nauczyciel religii
 13. Gorzałka Hanna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIB
 14. Grudzińska Marzena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIC
 15. Jakubowska Magdalena - nauczyciel muzyki
 16. Jurczuk Ewa - pedagog, reedukator
 17. Kowalczyk Beata - nauczyciel w-f, wychowawca kl. VIB
 18. Krasnodębska Renata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IA
 19. Kraus Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IB
 20. Królak Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIB
 21. Książek Agnieszka- nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OA
 22. Kupiec Beata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIID
 23. Lalak Eliza - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIC
 24. Leszczyńska Agnieszka- nauczyciel języka angielskiego
 25. Lipińska Olga - nauczyciel języka angielskiego
 26. Łodyga Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IID
 27. Mariańczyk Mirosława - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej -IA
 28. Mikulska Aleksandra - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIIA
 29. Perl Dorota - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IIA
 30. Pessel Anna - nauczyciel świetlicy szkolnej
 31. Piekut Janina - nauczyciel religii, wychowawca kl. VA
 32. Ks. Mariusz Przywoźny - nauczyciel religii
 33. Roguska Wiesława - nauczyciel matematyki
 34. Rokita Tomasz - nauczyciel w-f
 35. Sałajczyk Beata - nauczyciel biblioteki szkolnej
 36. Sędek Magdalena - psycholog
 37. Dominika Soszyńska-Rżysko - nauczyciel świetlicy szkolnej
 38. Suchodolska Grażyna - nauczyciel nauczania zintegrowanego wychowawca kl. IIIB
 39. Syryjczyk Aneta - nauczyciel wychowania przedszkolnego w gr.0C
 40. Tomkiewicz Małgorzata - nauczyciel informatyki, plastyki, techniki, wychowawca kl. VC
 41. Wiktorowicz Aneta - logopeda
 42. Wróblewska Bogumiła - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej VA
 43. Zbucka Marta - nauczyciel historii, wychowawca kl. IVA


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 1. Anna Gawron - sekretarka, kadrowiec
 2. Edyta Krypska - księgowa
 3. Urszula Abelska - intendent
 4. Ewa Bakuła - pracownik obsługi
 5. Piotr Borkowski - informatyk
 6. Agnieszka Górska - pracownik obsługi
 7. Stanisław Górski - konserwator
 8. Małgorzata Kowalczyk - kucharka
 9. Małgorzata Krzyżanowska - kucharka
 10. Hanna Krzyżanowska - Korzeń - pracownik obsługi
 11. Monika Nowak - pracownik obsługi
 12. Ewa Podgórska - szatniarka
 13. Agnieszka Trąbińska - pracownik obsługi
 14. Anna Zając - pracownik obsługi
 15. Barbara Zawadzka - pracownik obsługi


SKŁAD RADY RODZICÓW

 1. Jacek Dmowski - przewodniczący
 2. Dorota Szuba - zastępca przewodniczącego
 3. Agata Jurek - skarbnik
 4. Katarzyna Oszkiel - sekretarz
 5. Katarzyna Gałązka - członek
 6. Anna Kołodziejczyk - członek
 7. Beata Sajewska - członek
 8. Edyta Młot - członek komisji rewizyjnej
 9. Ksenia Wąsowska - członek komisji rewizyjnej
 10. Joanna Leonardziak - członek komisji rewizyjnej
WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ


w klasach I - III

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - wychowawcy klas I-III (11godz.))
 2. Koło matematyczne - E. Lalak (1 godz.)
 3. Koło "Mali odkrywcy" -B. Kupiec (1 godz.)
 4. Koło teatralne "Szósteczka" - H. Gorzałka (2 godz.)
 5. Koło matematyczne - A. Kraus (1 godz.)
 6. Koło profilaktyczne "Zdrowuś" - G.Suchodolska (1 godz.)
 7. Koło Małego Informatyka - E. Brygoła (1 godz. koła)
 8. Koło informatyczne "Smyk" - A. Łodyga (1 godz. w kl.IId))
 9. Zespół Taneczno-wokalny "Wesołe Nutki" - M. Domeradzka (1 godz.))

w klasach IV - VI

 1. Koło informatyczne - M. Tomkiewicz (1 godz.)
 2. Koło przyrodnicze - R. Maciejec, E. Czyż (2 godz.)
 3. Koło matematyczne VIB - A. Cecotka (1 godz.)
 4. Koło polonistyczne - M. Grudzińska (1 godz.)
 5. Chór szkolny - M. Domaradzka (2 godz.)
 6. Koło wokalno- taneczne - E. Lalak (2 godz.)
 7. Wesołe Nutki - M. Domeradzka (2 godz.)
 8. Koło plastyczne - M. Tomkiewicz (2 godz.)
 9. U K S - T. Rokita (3 godz.)
 10. Koło Warcabowe IV-VI - B. Kowalczyk (1 godz.)
 11. Koło redakcyjne "Szósteczka" - R. Engelbrecht (1 godz.)
 12. Koło regionalne - B. Sałajczyk (2 godz.)


Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z zakresu terapii:

 • logopedycznej (20 godz.)
 • pedagogicznej (20 godz.)
 • psychologicznej (20 godz.)
 • reedukacji (6 godz.)

Dla klas integracyjnych IIA i V A przeznaczono dodatkowe zajęcia ( 10 godz. dla każdej klasy):

 • gimnastyki korekcyjnej (6 godz.)
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 2 godz.)
 • reedukacji (4 godz.)
 • muzykoterapię (4 godz.)
 • zajęcia logopedyczne (4 godz.)