Organizacja szkoły 2008/2009

WSTĘPNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2008/09

Godziny pracy szkoły 7.40 - 16.30
Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.4 5
Godziny pracy świetlicy szkolnej 8.00 - 16.30
Godziny pracy oddziału przedszkolnego 8.00 - 13.00 lub 13.30
Godziny pracy biblioteki szkolnej 8.00 - 14.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1 IX 2007 ...............................Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09
22 XII - 31 XII 2008 .............Zimowa przerwa świąteczna
19 I - 1 II 2009 .......................Ferie zimowe
9 - 14 IV 2009 ........................Wiosenna przerwa świąteczna
IV 2009...................................Ogólnopolski Sprawdzian dla uczniów klas VI
11 XI 2008, 1 V, 11 i 12 VI 2009...Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
19 VI 2009................................Zakończenie roku szkolnego 2008/09
20 VI - 31 VIII 2009 ...............Wakacje
10 XI 2008, 2 I 2009 ...............Dni wolne po odpracowaniu

KADRA PEDAGOGICZNA
w roku szkolnym 2008-2009
 1. Dyrektor szkoły - p. Zalewska Anna - nauczanie zintegrowane

   

 2. Wicedyrektor - p. Maciejec Renata - przyroda
 3. Blacharska Lucyna - nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIA
 4. Brygoła Elżbieta - nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, wychowawca kl. IC
 5. Cecotka Agata - nauczyciel matematyki wychowawca kl. IVB
 6. Cieślik Barbara - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IA
 7. Czyż Elwira - nauczyciel przyrody, wychowawca kl. VA
 8. Czyżkowska Jolanta - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OB
 9. Domaradzka Małgorzata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIC
 10. Engelbrecht Renata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIB
 11. Frączkiewicz Iwona - nauczyciel religii
 12. Filipczak-Maślanka Katarzyna - logopeda, reedukator
 13. Gorzałka Hanna - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IB
 14. Grudzińska Marzena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VC
 15. Jakubowska Magdalena - nauczyciel muzyki
 16. Jurczuk Ewa - pedagog, reedukator
 17. Kowalczyk Beata - nauczyciel w-f, wychowawca kl. VB
 18. Krasnodębska Renata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIB
 19. Kraus Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl.IIIA
 20. Książek Agnieszka- nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca OA
 21. Kulma-Mazurek Justyna - psycholog
 22. Kupiec Beata - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IID
 23. Lalak Eliza - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IIC
 24. Leszczyńska Agnieszka- nauczyciel języka angielskiego
 25. Lipińska Olga - nauczyciel języka angielskiego
 26. Ładno Lidia - kierownik świetlicy szkolnej
 27. Łodyga Agnieszka - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. ID
 28. Mikulska Aleksandra - nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. IA
 29. Ks. Ostanek Norbert - nauczyciel religii
 30. Ozimek Elżbieta
 31. - nauczyciel świetlicy szkolnej
 32. Pessel Anna
 33. - nauczyciel świetlicy szkolnej
 34. Perl Dorota
 35. - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IA
 36. Piekut Janina - nauczyciel religii, wychowawca kl. IVA
 37. Rokita Tomasz - nauczyciel w-f
 38. Sałajczyk Beata - nauczyciel biblioteki szkolnej
 39. Sędek Magdalena - psycholog
 40. Suchodolska Grażyna - nauczyciel nauczania zintegrowanego wychowawca kl. IIB
 41. Tomkiewicz Małgorzata - nauczyciel informatyki, plastyki, techniki wychowawca kl. IVC
 42. Wiktorowicz Aneta
 43. - logopeda
 44. Wróblewska Bogumiła
 45. - nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej IVA
 46. Zbucka Marta - nauczyciel historii
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI SZKOŁY

 1. Anna Gawron - sekretarka, kadrowiec
 2. Edyta Krypska - księgowa
 3. Urszula Abelska - intendent
 4. Ewa Bakuła - pracownik obsługi
 5. Agnieszka Górska - pracownik obsługi
 6. Stanisław Górski - konserwator
 7. Andrzej Kaczmarek - konserwator
 8. Małgorzata Kowalczyk - kucharka
 9. Małgorzata Krzyżanowska - kucharka
 10. Hanna Krzyżanowska - Korzeń - pracownik obsługi
 11. Ewa Podgórska - szatniarka
 12. Agnieszka Trąbińska - pracownik obsługi
 13. Anna Zając - pracownik obsługi
 14. Barbara Zawadzka - pracownik obsługi
SKŁAD RADY RODZICÓW

 • PRZEWODNICZĄCA - pani Monika Książęk
 • ZASTĘPCA - pani Iwona Kaczmarek
 • SKARBNIK - pani Anna Hołuj
 • SEKRETARZ - pani Anna Perzanowska
 • CZŁONKOWIE:
  - pan Dariusz Domeradzki
  - pani Agnieszka Salwowska
  - pani Wiesława Zatorska
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • PRZEWODNICZĄCY - Dominika Sałata kl.VIA
 • ZASTĘPCA - Patrycja Murawska kl.VIB
 • SKARBNIK - Karina Majewska kl. VIB
PRZEDSTAWICIELE MAŁEGO SAMORZĄDU:
Klaudia Cudna kl. IIIB
Natalia Piórkowska kl. IIIA
Natalia Cecotka kl. IIIc

OPIEKUN SAMORZĄDU - pani Agata Cecotka
OPIEKUNOWIE MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO kl. I-III - p.Renata Krasnodębska, p.Grażyna Suchodolska

SEKCJE SAMORZĄDOWE:

 1. Kulturalno- Oświatowa
  Opiekunowie: p.Elwira Czyż, p.Olga Lipińska, p.Anna Pessel, p.Beata Sałajczyk
 2. Sportowo- Turystyczna
  Opiekunowie: p.Małgorzata Domaradzka, p.Marzena Grudzińska, p.Tomasz Rokita
 3. Porządkowa
  Opiekunowie : p.Lucyna Blacharska, p.Iwona Frączkiewicz, p.Agnieszka Leszczyńska, p.Marta Zbucka
WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6


w klasach I - III

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - wychowawcy klas I-III (11godz.))
 2. Gimnastyka korekcyjna - E. Lalak (1 godz.)
 3. Koło Małego Plastyka - E. Brygoła (2 godz.)
 4. Koło recytatorskie - B. Cieślik (1 godz.)
 5. Koło "Mali odkrywcy" -B. Kupiec (1 godz.)
 6. Koło teatralne "Szósteczka" - H. Gorzałka (2 godz.)
 7. Koło ekologiczne - R. Krasnodębska (2 godz.)
 8. Koło matematyczne - A. Kraus (1 godz.)
 9. Koło artystyczne - A. Mikulska
 10. Koło profilaktyczne "Zdrowuś" - G.Suchodolska (1 godz.)
 11. Klub Informatyczny - E. Brygoła (1 godz. koła + 1 godz. strona intern.)
 12. Koło informatyczne - A. Łodyga (1 godz. w kl.Id))
 13. Koło redakcyjne "Smyk" - A. Łodyga (1 godz.)

w klasach IV - VI

 1. Koło informatyczne - M. Tomkiewicz (1 godz.)
 2. Koło przyrodnicze - R. Maciejec, E. Czyż (2 godz.)
 3. Koło matematyczne VIB - A. Cecotka (1 godz.)
 4. Koło matematyczne VI A - - L. Blacharska (1 godz.)
 5. Koło polonistyczne - M. Grudzińska (1 godz.)
 6. Chór szkolny - M. Domaradzka (2 godz.)
 7. Koło wokalno- taneczne - E. Lalak (2 godz.)
 8. Wesołe Nutki - M. Domeradzka (2 godz.)
 9. Koło plastyczne - M. Tomkiewicz (2 godz.)
 10. U K S - T. Rokita (3 godz.)
 11. Koło Warcabowe IV-VI - L. Blacharska (1 godz.)
 12. Koło redakcyjne "Szósteczka" - R. Engelbrecht (1 godz.)
 13. Koło regionalne - B. Sałajczyk (2 godz.)


Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia z zakresu terapii:

 • logopedycznej (20 godz.)
 • pedagogicznej (20 godz.)
 • psychologicznej (20 godz.)
 • reedukacji (6 godz.)

Dla klas integracyjnych IA i IV A przeznaczono dodatkowe zajęcia ( 10 godz. dla każdej klasy):

 • gimnastyki korekcyjnej (6 godz.)
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 2 godz.)
 • reedukacji (4 godz.)
 • muzykoterapię (4 godz.)
 • zajęcia logopedyczne (4 godz.)