REKRUTACJA KLASA 1

REKRUTACJA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych trwa

od 18 kwietnia (od godz. 8.00) do 5 maja 2017 r. (do godz. 15.00)

 

Zapraszamy do zalogowania się na stronie rekrutacji

www.minskmaz.elemento.pl

 


Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie Urzędu Miasta 

http://www.minsk-maz.pl/390,szkoly-podstawowe.html

 

W naborze do klas I biorą udział:

 

- dzieci 7 letnie (urodzone w 2010r)

 

- dzieci 6 letnie (urodzone w 2011r.),

 

 

Wszystkie dzieci z w/w roczników mają zapewnione miejsce w szkole podstawowej zgodnie z obwodem zamieszkania.Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Utworzenie klasy pierwszej integracyjnej planuje się w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Sosnkowskiego 1.