ZIMA W ŚWIETLICY

Zła zima

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!

Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...

Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!

Nasza zima zła!

 

Maria Konopnicka

            W naszej świetlicy zimą nikt się nie nudzi. Każdy uczeń mógł wykazać się kreatywnością i pracowitością. Nauczyciele zorganizowali konkurs literacki ,,Zimowe rymowanki’’ i konkurs plastyczny ,, Moje zimowe przygody’’. Uczniowie wykazali twórczą umiejętność opisywania zjawisk przyrodniczych występujących zimą. Podczas układania zimowych rymowanek dzieci ćwiczyły wyobraźnię i nie opuszczał nas dobry humor.

        Przed rozpoczęciem ferii odbyła się akcja ,,Bezpieczne ferie’’. Nauczyciele przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Dzieci wypisały na kartkach numery alarmowe oraz zasady postępowania w razie przykładowych zagrożeń. Wykonanie plakatu zabaw zimowych sprawiło uczniom wiele radości. Wystawka ,,Bezpieczne ferie ‘’ została wywieszona przed salą, aby wszyscy uczniowie mogli się z nią zapoznać.

IMG 20190108 080904 IMG 20190108 080921 IMG 20190108 080925 IMG 20190108 080929 IMG 20190121 092936 IMG 20190121 092946 IMG 20190121 092950 IMG 20190121 092956 IMG 20190121 093018 IMG 20190121 142644 IMG 20190121 142649 IMG 20190121 142727 IMG 20190124 070216 IMG 20190124 070327 IMG 20190125 081519 IMG 20190125 092913 IMG 20190125 100024 IMG 20190125 100616 P1020941 P1020945 P1020952 P1020958 P1020959 P1020970 P1020983 P1020990 P1020992 P1020994