KONKURS PLASTYCZNY "PORTRET HENRYKA SIENKIEWICZA"

SIENKIEWICZŚwietlica szkolna

ogłasza konkurs dla klas 0 - 8

"Portret Henryka Sienkiewicza”

Technika prac dowolna.

Prosimy w miarę możliwości o ofoliowanie prac przestrzennych,

np. folią spożywczą oraz włożenie prac wykonanych na kartce w koszulki foliowe.

Termin składania prac do 7.05.2021r.