TA POSTAĆ ODEGRAŁA DONIOSŁĄ ROLĘ W DZIEJACH NASZEGO MIASTA ...

napis jubileusz 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki z logiem...

 

Logotypy miasta | Miasto Mińsk Mazowiecki

 

600-lecie Mińska Mazowieckiego to wspaniała okazja do upamiętnienia jubileuszu miasta w niekonwencjonalny sposób.

Dyrektor SP 6, Pan Krystian Matuszewski, oraz nauczyciele biblioteki wystąpili z inicjatywą zorganizowania miejskiego konkursu literackiego na limeryk związany z życiem i działalności znanej postaci w naszym mieście. Burmistrza Miasta, Pan Marcin Jakubowski, był uprzejmy objąć honorowym patronatem wspomniany challange.

 

  

Uczniowie szkół podstawowych z Mińska Mazowieckiego aktywnie wzięli udział w turnieju. Na konkurs nadesłano sześćdziesiąt siedem oryginalnych  limeryków przepełnionych humorem, które mają oczywiście głębszy sens. Plejada domniemanych zacnych mińszczan z odległej i bliższej historii, a także z życia współczesnego wyłoniła się w swobodnych  anegdotach zredagowanych piórem utalentowanych młodych twórców. 

Nadmieniam, że prawdopodobieństwo identyfikacji bohatera w nadesłanych limerykach jest absolutnie pozorne i nikogo nie obraża. Aluzyjne utożsamianie postaci fikcyjnej z rzeczywistą jest zupełnie przypadkowe. Utwory narracyjne nadesłane na konkurs mają charakter wyłącznie satyryczny i dyskretnie operują kluczem personalnym. Wyrażam głęboką nadzieję, że realia przedstawione w limerykach z pewnością umocnią lokalną świadomość oraz płynącą z niej dumę  i w skromny sposób wpiszą się w obchody jubileuszu 600-lecia miasta.

Limeryk to bardzo wymagająca forma wypowiedzi o odpowiedniej strukturze rymowej, w której harmonia brzmienia utworu kontrastuje  z dysharmonią świata, a całości  towarzyszy humor i nonsens. W takiej sytuacji znalezienie odpowiednich rymów dla rymotwórcy było prawdziwym wyzwaniem, tym bardziej, że nie wszystkie łamańce wymowy nadają się do rymowania. Jury w składzie:  Pan Krystian Matuszewski, Pani Grażyna Kałczewiak, Pani Marzena Król, Pani Małgorzata Postolska oraz Pani Bożena Swatko, po naradach pełnych emocji  podjęło decyzję o wyłonieniu siedemnastu laureatów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i Uczestnikom konkursu udanego udziału w turnieju. Opiekunom artystycznym składamy słowa uznania za opiekę merytoryczną nad wychowankami. Niech nasze gratulacje będą wyrazem szacunku, uznania i podziwu wobec wszystkich, którzy podjęli trudne wyzwanie i zechcieli uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora, o czym powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Bożena Swatko

  

WYNIKI KLASYFIKACJI  

 

miejskiego konkursu literackiego na limeryk pt.

„Ta postać odegrała doniosłą rolę w dziejach naszego miasta”

  

w kategorii klas I – III:

 

 • Antonina Dmowska, kl. 1 c, SP 6
 • Wiktoria Żołądek, kl. 1 a, SP 6

 

w kategorii klas IV – VI:

 miejsce I:

 •  Blanka Uchman, kl. 5 b, PSSP
 • Jagoda Dudek, kl. 5 b, SP 5 

miejsce II:  

 • Amelia Domańska, kl. 4 c, SP 6
 • Aleksandra Kozieł, kl. 5 a, SP 6

 miejsce III:  

 • Aleksandra Fit, kl. 5 a, PSSP
 • Maja Piłka, kl. 6 a, SP 6

  w kategorii klas VII – VIII: 

miejsce I: 

 • Julia Cudna, kl. 8 e, SP 3 
 • Joanna Wójcicka, kl. 7 c, SP3
 • Jagna Konstancja Suchocka, kl. 7 f, SP 5

miejsce II:   

 

 • Natasza Blacharska, kl. 7 b, SP 6 
 • Natalia Dąbrowska, kl. 7 c, SP 3 

 

 • Maria Szkup, kl. 8 d, SP 6

miejsce III:   

 

 • Aleksandra Wójcik, kl. 7 b, SP 4

 

 • Tatiana Aniśko, kl. 8 c, SP 3
 • Martyna Kozłowska, kl. 8 c, SP 3