ASAMBLAŻ "PRZECIW PRZEMOCY"

24Sztuka naszych czasów charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie mamy wyłącznie do czynienia z obrazem jako malowidłem, ani z rzeźbą jako zwartą bryłą, ukształtowaną w trwałym materiale. Dzieła współczesności to albo konstrukcje organizujące przestrzeń otaczającą człowieka, albo spektakle z wykorzystaniem form, świateł, ruchu i często dźwięku, albo też artystyczne ingerencje w świat przyrody czy aglomeracji miejskiej.

W ramach aktywnego poznawania sztuki współczesnej, uczniowie klas siódmych wykonywali asamblaż o tematyce związanej z aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się wokół nas.

Francuskie i angielskie słowo „assemblage” oznacza „zbieranie”, „łączenie”, „spajanie”. Określenie to w tekstach o sztuce współczesnej oznacza łączenie na płaszczyźnie lub w przestrzeni różnego rodzaju przedmiotów dla nadania im nowego znaczenia lub stworzenia nowej wartości plastycznej.

„Przeciw przemocy” to główne hasło, które przyświecało młodym artystom podczas komponowania i łączenia różnego rodzaju przedmiotów, materiałów plastycznych w jedną całość wyrażającą nowe, zaplanowane przesłanie. Powstały kompozycje przestrzenne, które skłaniają odbiorców do własnych interpretacji, przemyśleń i wniosków.

Małgorzata Tomkiewicz

 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29