ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWKOWA

uqgzwKyJ

W roku szkolnym 2023/24 dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej po raz kolejny uczestniczyły w wymianie pocztówek z innymi szkołami z całej Polski. Akcja ta była wspaniałą okazją do poznawania różnych miejscowości, przybliżenia zawodu listonosza oraz tradycyjnej formy korespondencji. Każda pocztówka, zanim została wysłana, była starannie dekorowana przez dzieci. Na zakończenie projektu wspólnie stworzyliśmy gazetkę, na której umieściliśmy wszystkie otrzymane pocztówki.

 

KomKPhvO Nhp n4uZ JiM MyEC uqgzwKyJ