NAUCZYCIELE I RODZICE WSPÓLNIE O EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ UCZNIÓW

DSC 0269„Edukacja włączająca i integracja w szkole ogólnodostępnej” – to temat konferencji naukowej, która miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza. W środę, 18 kwietnia, pedagodzy ze szkół i przedszkoli powiatu mińskiego, psychologowie oraz rodzice mieli okazję do wysłuchania interesujących prelekcji dotyczących tematu przewodniego.

 

Zgromadzonych gości powitała dyrektor Anna Zalewska, która podkreśliła, iż konferencja, mająca miejsce w murach mińskiej „szóstki”, doskonale koreluje ze specyfiką tej szkoły – wszak jednym jej z celów jest odpowiedź na specjalne potrzeby wychowawcze dzieci.  

Konferencję prowadziła mgr Dorota Perl, pedagog specjalny. Swoistym prologiem do naukowego spotkania była prezentacja multimedialna, przybliżająca działania szkoły, elementem której był też zapis wypowiedzi uczniów, dzielących się swoimi spostrzeżeniami na temat obecności w klasach obok dzieci pełnosprawnych, kolegów i koleżanek z różnymi formami niepełnosprawności. Zaraz po niej dzieci z oddziałów zerowych w uroczy sposób zaprezentowały swoje umiejętności taneczne.

Zasadniczą część konferencji wypełniły dwa wykłady. Kwestię współpracy rodziców ze szkołą w kontekście edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej przybliżyła mgr Agnieszka Wiśniewska, a temat metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych podjęła mgr Beata Szynalska-Skarżyńska. Ze słów obu prelegentek wyłonił się interesujący obraz edukacji włączającej jako formy odpowiedzi nie tylko na jeden z podstawowych kierunków realizacji programów szkolnych w Polsce, ale także na wskazania dokumentów o charakterze międzynarodowym. Ów rodzaj edukacji to proces oparty o zasady solidarności między dziećmi zdrowymi i dziećmi ze specjalnymi potrzebami, który w praktyce umożliwia uczniom nawiązanie naturalnych relacji, wzajemną pomoc i wsparcie, a dzieciom niepełnosprawnym daje poczucie przynależności do grupy i umożliwia wspólne przeżywanie sukcesów. W porównaniu do innych form edukacji (zwykłej, specjalnej, integracyjnej) ukierunkowuje ona na pojedynczego ucznia i daje mocniejszą gwarancję zindywidualizowanej pracy. Prelegentki mówiły o konieczności stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji, o budowaniu partnerskich relacji z rodzicami i zadaniach nauczycieli wspomagających, a także o regulacjach prawnych takiej formy edukacji.

Cennym uzupełnieniem części teoretycznej była zajęcia warsztatowe. Uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy: „Funkcjonowanie w grupie dziecka ze spektrum autyzmu” (zajęcia otwarte prowadzone w klasie pierwszej przez panie Marzannę Barys i Katarzynę Mettel); „Jak twórczo rozwijać dzieci z autyzmem” (zajęcia artystyczne w klasie czwartej prowadzone przez nauczycielki Ewelinę Spychałę i Magdalenę Mariańczyk); „Współpraca z rodzicami” (psycholog Hanna Michalska).

Interesującymi akcentami towarzyszącymi były prezentacja pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych kilku oficyn wydawniczych oraz wystawa prac plastycznych uczniów. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

kt

DSC 0246 DSC 0251 DSC 0253 DSC 0255 DSC 0257 DSC 0264 DSC 0269 DSC 0280 DSC 0283 DSC 0301 DSC 0305 DSC 0309 DSC 0312 DSC 0316 DSC 0318 DSC 0321 DSC 0322 DSC 0323 DSC 0326 DSC 0329 DSC 0330 DSC 0331 DSC 0333