III POWIATOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „DZIECKO NIEDOSTOSOWANE SPOŁECZNIE I ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM”

1Powiatowa Konferencja Naukowa odbyła się w naszej szkole w dniu 21 maja 2014 roku już po raz trzeci, ponieważ poprzednie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pracowników oświaty. Przybywa dzieci przejawiających zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanych społecznie, odrzuconych. Nasza szkoła jest szczególnym miejscem, gdzie oprócz dydaktyki prowadzona jest świadoma praca wychowawcza, mająca za zadanie niwelowanie niekorzystnych wpływów środowiska.

2 2a 11

Specjaliści zaproszeni przez dyrektor Annę Zalewską podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z pracą z dziećmi przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu. Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej wysłuchaliśmy zaproszonych gości, natomiast po przerwie kawowej odbyła się cześć warsztatowa. Pani Beata Szynalska – Skarzyńska – psycholog, edukator z wieloletnim doświadczeniem przestrzegała przed odrzuceniem młodego człowieka, gdyż prowadzi to do działań destrukcyjnych i antyspołecznych. Zachęcała do otoczenia dziecka miłością i przekazywania pozytywnych wzorców. Z kolei psycholog mińskiej PPP pani Emilia Opejda przybliżyła style wychowania i postawy rodzicielskie oraz ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.

3 4 

Następnie głos zabrała pani Zofia Reyzz – Rubini, psychoterapeutka, realizatorka warsztatów umiejętności wychowawczych. Podkreśliła rolę rodziców w wychowaniu dziecka zapraszając do szkoły dla rodziców i wychowawców.

Gość kolejny to nadkomisarz Piotr Słoński. Zachęcał do zdecydowanego reagowania na przemoc, a także przedstawił przepisy prawne związane z przestępstwami nieletnich. 

Część warsztatowa przeprowadzona została przez panią Hannę Michalską i panią Marię Albrechcińską, które zapoznały uczestników spotkania z metodami socjalizacji uczniów i budowania z nimi kontaktu.


Uświetnieniem spotkania był występ uczniów klas integracyjnych, przygotowany przez panią Sylwię Gugałę, Mirosławę Mariańczyk, Bogumiłę Wróblewską i Hannę Gorzałkę. Dzieci za pomocą pantomimy przedstawiły problemy związane z niedostosowaniem społecznym – izolację, brak poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Scenografię na tę uroczystośc przygotowała Małgorzata Tomkiewicz.

Konferencji towarzyszyła wystawa lektur, przygotowana przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych wydawnictwa Nowa Era. 

 5 7 8 9

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie” 

Maria Grzegorzewska