WYSZUKIWARKA ZAWODÓW

  • Informator o zawodach szkolnictwa branżowego zawiera opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże dostępny pod poniższym linkiem

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

  • Mapa Karier - darmowa interaktywna mapa zawodów

https://mapakarier.org

               - Miasto Zawodów - wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

https://mapakarier.org/city

               - Ścieżki Kariery - młodzież i dorośli

https://mapakarier.org/paths

  • Barmetr zawodów - pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju

https://barometrzawodow.pl/